Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESS4 — Wynik w skrócie

Project ID: 28365
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS

Lepsze zrozumienie przemian społecznych w Europie

Czwarty europejski sondaż społeczny uzyskał dodatkowe finansowanie, pozwalające na zaspokojenie jego potrzeb infrastrukturalnych i realizację zaplanowanych zadań.
Lepsze zrozumienie przemian społecznych w Europie
Europejski sondaż społeczny (ESS) jest inicjatywną okresową, której celem jest badanie zmian nastrojów społecznych, politycznych i etycznych w Europie w odniesieniu do zmieniających się struktur populacyjnych i instytucjonalnych. Sondaż zajmuje się także udoskonalaniem metod pomiarów nastrojów społecznych w ramach badań porównawczych oraz opracowywaniem serii europejskich wskaźników społecznych, umożliwiających pomiar zmian zachodzących na przestrzeni czasu w jakości życia w różnych krajach Europy. W ramach piątego programu ramowego (PR5) i szóstego programu ramowego (PR6) przeprowadzono trzy dwuletnie edycje sondażu. ESS jest znakomitym przykładem działania europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Projekt "Europejski sondaż społeczny, runda 4 – poprawa badań społecznych w Europie" (ESS4) opierał się na głównych założeniach poprzednich ESS, a jego celem było dostarczenie danych na temat zmian postrzegania wartości w 30 europejskich krajach. Projekt skupiał się na długoterminowym ujęciu zmian w kontynentalnych trendach społecznych oraz na sposobie radzenia sobie instytucji ekonomicznych i politycznych ze zmieniającymi się wartościami i podejściami.

Projekt ESS4 zyskał silną pozycję jako program umożliwiający prowadzenie zakrojonych na dużą skalę badań w wielu krajach. Cieszący się uznaniem na całym świecie za swój rygoryzm i praktyczność, ESS był jedną z pierwszych inicjatyw z dziedziny nauk społecznych, jakie otrzymały finansowanie w ramach projektów infrastrukturalnych. W 2005 r. ESS4 otrzymał Nagrodę Kartezjusza, najważniejszą europejską nagrodę w dziedzinie nauki, i był nominowany jako długoterminowa infrastruktura przyszłości w ramach planu działań Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). W raporcie Europejskiej Fundacji Naukowej stwierdzono, że znaczący sukces i oddziaływanie ESS4 w pełni uzasadnia przyznanie dodatkowego finansowania, które pozwoli utrzymać wysoką jakość projektu i realizować jego założenia.

Sukces ESS4 toruje zatem drogę do piątej rundy europejskiego sondażu społecznego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę