Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROLATSEA — Wynik w skrócie

Project ID: 31766
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Belgia

Rybołówstwo na rzecz postępów technologicznych w Ameryce Łacińskiej

Badania przyczyniły się do rozszerzenia bazy technologicznej dla potrzeb akwakultury w Ameryce Łacińskiej oraz utworzenia powiązań z europejskimi placówkami badawczymi w sektorze hodowli ryb.
Rybołówstwo na rzecz postępów technologicznych w Ameryce Łacińskiej
Postępy w dziedzinie systemów akwakultury oparte są na głębszym zrozumieniu złożonych interakcji między substancjami odżywczymi, bakteriami a rybami w hodowli. Wraz z postępami w dziedzinie hydrodynamiki stosowanymi w odniesieniu do projektowania stawów i zbiorników hodowlanych, mogą zostać opracowane systemy zamknięte. Konstrukcje przybrzeżne wykorzystywane są do wypuszczania odkarmionych młodych ryb do środowiska naturalnego, aby zwiększyć ilość naturalnych połowów, a także podtuczyć dziko występujące gatunki ryb.

Uzyskanie dostępu do możliwości badawczych i realizacja nowych technologii może przysparzać trudności, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Jednak ma to zasadnicze znaczenie dla rentowności i konkurencyjności. Z myślą o przedsiębiorcach zajmujących się akwakulturą w Ameryce Łacińskiej powstał projekt "Europejskie badania na rzecz latynoamerykańskiej branży owoców morza" (Eurolatsea), który udostępnił porady naukowe i technologiczne w celu poprawy wydajności, a także jakości eksportu oraz ochrony zdrowia konsumentów.

Ogólnym celem projektu Eurolatsea było ułatwienie firmom latynoamerykańskim dostępu do inicjatyw badawczych i innowacji technologicznych. W ramach serii warsztatów skierowano organizacje do odpowiednich instytucji, udzielono porad w sprawie realizacji badań w ramach siódmego programu ramowego UE (7PR) oraz opracowano plany działań w celu podniesienia zdolności technologicznych.

Zarówno warsztaty, jak i bezpośrednie spotkania cieszyły się dużą popularnością, udostępniając dostosowane do potrzeb, realistyczne porady w zakresie przyszłych przedsięwzięć badawczych. Autorzy projektu Eurolatsea dopilnowali, by zainteresowane strony uzyskały niezależne i obiektywne porady w kontekście wydajności przedsiębiorstwa i uniknęły w ten sposób, na przykład, udziału w ryzykownych długoterminowych projektach.

Za standard obecnych wydarzeń biznesowych przyjęto model warsztatów. Sukces projektu nadal trwa, jako że partnerzy Eurolatsea występują w roli głównych mówców podczas targów w branży owoców morza oraz wydarzeń biznesowych na temat możliwości finansowania i europejskich projektów badawczych. Obecnie istnieje wytyczona ścieżka między Europą a Ameryką Łacińską w zakresie współpracy badawczej.

Patrząc w przyszłość, istnieje nadzieja, że w oparciu o inicjatywy zrealizowane w ramach projektu Eurolatsea nastąpi dalsze rozszerzenie sektora akwakultury w Ameryce Łacińskiej. Zaspokojenie globalnego popytu na żywność poprzez podniesienie standardu systemów akwakultury zapewni niezbędne zrównoważone wsparcie dla systemów gospodarczych Ameryki Środkowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę