Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AVITRACK — Wynik w skrócie

Project ID: 502818
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Francja

Co się dzieje na płycie lotniska?

Płyta lotniska, zwana też pasem kołowania, to istotny element transportu lotniczego. To właśnie na niej odbywa się załadunek i rozładunek pasażerów, bagaży i posiłków, a także tankowanie, serwisowanie i parkowanie samolotu – i to właśnie na niej może wystąpić wiele wydarzeń zagrażających wydajności i bezpieczeństwu.
Co się dzieje na płycie lotniska?
Po płycie lotniska w krótkim czasie przemieszcza się wiele samochodów i osób. Monitorowanie i śledzenie tego ruchu w czasie rzeczywistym to bardzo skomplikowane zadanie, które do dziś nie zostało pomyślnie zrealizowane.

W związku z tym w ramach projektu "Monitorowanie otoczenia samolotów, pojazdów sklasyfikowanych i osób na rzecz interpretacji i kontroli modelu aktywności na płycie lotniska" (Avitrack) podjęto się rozwiązania tego ważnego i trudnego problemu. Do opracowania systemu Avitrack badacze postanowili wykorzystać port lotniczy Tuluza-Blagnac.

W pierwszej kolejności opracowali tzw. statyczny (niezmienny) element systemu, tj. trójwymiarowy (3D) geometryczny model obszaru płyty lotniska. Uwzględniono w nim samą płytę lotniska wraz z funkcjami operacyjnymi konkretnych obszarów, takich jak poczekalnia, obszar postoju cystern oraz obszar wjazdowy, a także samolot oraz wszystkie potencjalne punkty kontaktowe. Do tych ostatnich włączono punkty tankowania, drzwi pasażerskie i drzwi towarowe. Moduł ten nazwano bazą danych lokalizacji i podmiotów na płycie lotniska.By moduł okazał się przydatny, partnerzy projektu opracowali element dynamiczny (zmienny), obejmujący różnorodne scenariusze podstawowych i połączonych zdarzeń obsługowych, tworzące tzw. bazę danych działań na płycie lotniska. Następnie połączyli rejestrację wideo oraz oprogramowanie do przetwarzania obrazu w celu detekcji ruchu i klasyfikacji obiektów w oparciu o wstępnie zdefiniowaną geometrię.

Wreszcie zastosowali technikę łączenia danych z wielu czujników w celu zespolenia modelu statycznego i dynamicznego z obrazami czasu rzeczywistego w celu stworzenia rzeczywistej reprezentacji trójwymiarowej działań i ruchu w obszarze płyty lotniska, interpretowanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Wynikowe informacje zostały przekazane do kierownika płyty lotniska, władz lotniska, służb lotniczych i bezpieczeństwa.

Złożony system Avitrack funkcjonujący w czasie rzeczywistym wykazuje potencjał zwiększenia zarówno wydajności, jak i bezpieczeństwa obsługi płyty lotniska, które mają równie duże znaczenie dla władz portu lotniczego, operatorów lotniczych i pasażerów. System można także dostosować do wielu innych środków transportowych, w tym kolei, metra i transferów portowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę