Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FINE — Wynik w skrócie

Project ID: 30109
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niderlandy

Innowacje w zakresie europejskich smakołyków

W ramach projektu finansowanego przez UE stworzono sieć klastrów żywności, aby pobudzić inwestycje i innowacje w europejskiej branży spożywczej.
Innowacje w zakresie europejskich smakołyków
Przemysł spożywczy UE to największy sektor wytwórczy w Europie, którego obroty sięgają blisko biliona euro. Jednak kurczące się udziały w globalnym rynku eksportu żywności zagrażają obecnie jego konkurencyjności. Jedynie efektywne i szybkie innowacje mogą pomóc w odwróceniu tej tendencji zniżkowej. Podjęto działania na rzecz wzmożenia regionalnych inwestycji w badania i rozwój technologiczny (RTD), a także zwiększenia innowacyjnej siły przedsiębiorstw.

Celem projektu "Europejska sieć innowacji w dziedzinie żywności" (FINE) było stworzenie takiej właśnie sieci poprzez opracowanie niezbędnych strategii, narzędzi i polityk, które nie tylko zwiększyłyby liczbę tego typu inwestycji, ale także podniosłyby ich efektywność. Pierwszym krokiem w tym kierunku było stworzenie sieci obejmującej wschodzące regiony żywnościowe, skupionej na zaangażowaniu zainteresowanych stron i przygotowaniu sceny pod międzyregionalne projekty współpracy.

Przyjąwszy podejście oparte na klastrach, partnerzy projektu FINE położyli nacisk na zrównoważony charakter sieci, aby kontynuować rozwój regionalnych klastrów badawczych poprzez ulepszony dostęp do regionalnej infrastruktury badawczej oraz bardziej skoordynowane inwestowanie w nie, efektywniejsze polityki w sprawie badań regionalnych oraz optymalne wykorzystanie dostępnych funduszy. Sieci udało się wnieść znaczny wkład do polityk regionalnych w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (RTD) w zakresie żywności oraz innowacji, czego skutkiem była realizacja szeregu międzyregionalnych projektów badawczych oraz w zakresie innowacji, które objęły nawet aspekt infrastruktury.

Warsztaty w ramach projektu FINE, przeznaczone dla regionalnych decydentów, także dały uczestnikom możliwość omówienia wyników projektu i ostatecznych zaleceń w odniesieniu do polityki. Ich celem było skupienie się na stymulacji inwestycji w zakresie badań i rozwoju (B&R) oraz inwestycji w europejskim sektorze spożywczym poprzez silne klastry żywności, ulepszone polityki i współpracę międzyregionalną.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę