Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

C.H.E.R.M. — Wynik w skrócie

Project ID: 31724
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Włochy

Kulturowy most między Europą a Afryką

To, co niegdyś służyło za pomost dla ludzkości, teraz łączy kierujących się wspólnym celem badaczy z Afryki i Europy – lepsze zrozumienie historii ludzkości.
Kulturowy most między Europą a Afryką
Północno-zachodnia Afryka to decydujący łącznik między kontynentem europejskim a afrykańskim. Granice fizyczne, w tym morze, góry i pustynia saharyjska zagęściły przepływy ludności przez ten region. Z tej przyczyny kryje on wyjątkowe bogactwo dziedzictwa kulturowego.

Niestety, odpowiednia ochrona tych obszarów nigdy nie była traktowana priorytetowo. Aby dopilnować, by skarby te nie zostały utracone na zawsze, zainicjowano ważną współpracę między naukowcami z tych dwóch kontynentów. Projekt zatytułowany "Wzmocnienie dziedzictwa kulturowego w regionie Maghrebu. Zintegrowane podejście do śródziemnomorskiego prehistorycznego dziedzictwa kulturowego: przypadek Maghrebu" (C.H.E.R.M.) uzyskał finansowanie ze środków UE.

Głównym celem projektu C.H.E.R.M. było stworzenie sieci ekspertów w dziedzinie archeologii, antropologii, genetyki i nauk paleośrodowiskowych. Członków sieci zrekrutowano z obu stron Morza Śródziemnego, a współpracę z samorządem lokalnym i krajowymi organizacjami ochrony uznano za podstawowy komponent sieci. Technologia także odegrała istotną rolę w postaci geograficznego systemu informacyjnego (GIS) na rzecz rozwoju i zachowywania elektronicznego zapisu na temat rozmaitych obszarów. Warsztaty stanowiły forum wymiany pomysłów, prezentacji najnowszych wyników badań prowadzonych przez grupy robocze w tym regionie oraz dyskusji na temat norm i protokołów.

Aby uzupełnić pracę ekspertów, poczyniono istotne wysiłki na rzecz wyedukowania społeczeństwa w zakresie wartości dziedzictwa kulturowego. Zorganizowano prezentacje w pięciu krajach składających się na północno-zachodnią część Afryki, znaną jako Maghreb – a konkretnie w Algierii, Libii, Mauretanii, Maroko i Tunezji. Stworzono także stronę internetową, aby przesłanie dotarło do szerszego grona odbiorców.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę