Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPIPAGRI — Wynik w skrócie

Project ID: 22973
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Francja

Bardziej efektywne zarządzanie własnością intelektualną

Europejska sieć zajęła się opracowaniem wspólnego podejścia w zakresie zarządzania własnością intelektualną (IP) w dziedzinie badań rolniczych. Oczekuje się, że wyniki zwiększą europejską konkurencyjność publicznych organizacji badawczych.
Bardziej efektywne zarządzanie własnością intelektualną
Sektor biotechnologii w dużym stopniu zależny jest od właściwego rozpowszechniania wyników i wniosków z badań. Aby nowe technologie i produkty były przekazywane do przemysłu, konieczne jest wykorzystywanie patentowego prawa własności intelektualnej (IPR). Jednakże publiczne portfolia IP w dziedzinie rolnictwa są często niekompletne, utrudniają dostęp i komercjalizację innowacji.

Głównym celem finansowanego przez UE projektu "W kierunku wspólnego europejskiego zarządzania publiczną własnością intelektualną na rzecz biotechnologii w rolnictwie" (Epipagri) było ustanowienie wspólnego systemu zarządzania IP publicznych organizacji badawczych (PRO) zaangażowanych w badania w dziedzinie rolnictwa.

Działania sieci obejmowały rozwój systemu informacji patentowej wyposażonego w bazę danych zawierającą wszystkie patenty należące do europejskich PRO. Oprogramowanie zostało wykorzystane do gromadzenia, wydobywana i analizowania informacji na temat IP. Patenty zostały następnie zebrane zgodnie z ich zastosowaniem technologicznym, aby zwiększyć dostępność i potencjał komercjalizacji. Przeprowadzono również badanie, by zidentyfikować IP, które nie są wykorzystywane w przemyśle.

W sumie sieć Epipagri skupiła się na tym, by przezwyciężyć obecne trudności związane z tak zwanym "gąszczem patentowym" lub nakładaniem się IPR, by skomercjalizować nową technologię. Rozpowszechnianie wyników puli patentowej Epipagri pośród zainteresowanych stron poprawi wykorzystywanie praw IP w sposób efektywny kosztowo i usprawni transfer technologii do przemysłu. Wreszcie, oczekuje się, że takie podejście usprawni współpracę w całej Europie i zwiększy konkurencyjność małych przedsiębiorstw rolnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę