Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SINCERE — Wynik w skrócie

Project ID: 28973
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Belgia

Lepsze szkolenie pozwala sprostać wyzwaniom globalizacji

Cel UE, jakim jest stanie się najbardziej konkurencyjnym opartym na wiedzy społeczeństwem na świecie, w sposób oczywisty zależy od kapitału ludzkiego i edukacji. Aby móc wykorzystać potencjał swoich obywateli, UE wspiera integrację, spójność społeczną i równość szans w zakresie kształcenia i szkolenia (E&T).
Lepsze szkolenie pozwala sprostać wyzwaniom globalizacji
Jednakże z uwagi na coraz większą mobilność towarów, usług, siły roboczej i informacji, konieczna stała się konsolidacja europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) w zakresie kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie, w celu zwiększenia jej efektywności w świetle rosnącej globalizacji.

Celem projektu "Wspieranie międzynarodowych sieci i współpracy w zakresie badań nad edukacją" (Sincere) było wspieranie współpracy i rozpowszechniania informacji wśród społeczności badawczych i twórców polityki z Europy, Ameryki Łacińskiej i Południowo-Wschodniej Azji. Głównym zamierzeniem autorów projektu Sincere było stworzenie podstaw do restrukturyzacji międzynarodowych badań nad edukacją, w kontekście przyszłościowym.
5LNaukowcy skupiali się na projektach finansowanych ze środków szóstego programu ramowego (6PR) dotyczących nauk społecznych i humanistycznych (SSH), w zakresie badań nad kształceniem, szkoleniem i uczeniem się przez całe życie.

Przedstawiciele z Europy, Ameryki Łacińskiej i Południowo-Wschodniej Azji analizowali wspólnie scenariusze ewolucji badań nad edukacją i uczeniem się przez całe życie. Wśród uczestników projektu znaleźli się twórcy polityki, naukowcy, związkowcy, nauczyciele, studenci i zwykli obywatele. Konferencje przyniosły także szereg ważnych informacji dotyczących aktualnych europejskich projektów badawczych oraz możliwości finansowania.

Wyniki współpracy opublikowano w postaci planu działań i białej księgi Sincere, poświęconej internacjonalizacji badań nad edukacją. Dokument ten powinien mieć duże znaczenie dla finansowania badań nad edukacją oraz polityki finansowania dla państw członkowskich i, w szczególności, ich ministerstw edukacji.

Podsumowując, jeżeli edukacja i uczenie się przez całe życie mają dotrzymać kroku szybko postępującej globalizacji, UE musi dokonać restrukturyzacji celów i sposobów finansowania badań nad edukacją oraz usprawnić współpracę z partnerami z Ameryki Łacińskiej i Południowo-Wschodniej Azji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę