Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMPASSE — Wynik w skrócie

Project ID: 44142
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Zapobieganie zagrożeniu ze strony obcych gatunków wodnych

Przypadkowe pojawienie się bądź zamierzone wprowadzenie obcych gatunków do ekosystemu może być szkodliwe dla środowiska. Sporządzane są nowe wnioski mające ograniczyć zagrożenie dla naszych ekosystemów wodnych, już teraz zagrożonych przez zanieczyszczenia, zmianę klimatu i przeławianie.
Zapobieganie zagrożeniu ze strony obcych gatunków wodnych
Rozwój akwakultury przynosi wiele korzyści, zwłaszcza wzrost produkcji pozornie niezaspokojonego zapotrzebowania na ryby. Jednym z nie w pełni pożądanych efektów jest wprowadzanie na szerszą skalę gatunków normalnie nie występujących w danym obszarze. Rzecz jasna, zawsze istnieje szansa, że nierdzenne gatunki ryb przyniosą korzyści, jednak pojawienie się gatunków obcych może doprowadzić do zmiany lokalnego środowiska, siedlisk i ekologii, czasami na gorsze.

Niezależnie od tego, istnieje potrzeba przeprowadzenia całościowej oceny środowiskowej i gospodarczej znaczenia i wpływu niemiejscowych gatunków związanych z akwakulturą oraz stworzenia wytycznych w celu zminimalizowania ewentualnych szkodliwych skutków. W ramach projektu "Środowiskowe oddziaływanie inwazyjnych gatunków obcych w akwakulturze" (Impasse) skupiono się na kwestiach dotyczących wpływu nierdzennych i niewystępujących lokalnie gatunków na akwakulturę. Głównym z zamierzeń projektu było opracowanie rozsądnych praktyk środowiskowych oraz sformułowanie wytycznych w sprawie kwarantanny.

Aby dopilnować, że osoby zarządzające są odpowiednio przygotowane, by zaproponować środki łagodzące na rzecz minimalizacji niekorzystnego wpływu, na początek sporządzono przegląd gatunków obcych występujących w akwakulturze. Informacje wprowadzono do bazy danych w celu poparcia opracowania protokołów i wytycznych. W celu dokonania oceny ryzyka ze strony wprowadzenia obcych gatunków, opracowano program oceny ryzyka przy użyciu ramowego podejścia modułowego dostępnego przez stronę internetową projektu.

Zespół projektu Impasse sporządził raport w sprawie procedur kwarantanny dla kilku gatunków inwazyjnych, aby ograniczyć towarzyszące patogeny. Zalecenia płynące z obszernego badania Impasse obejmują wprowadzenie przepisów, które towarzyszą propozycjom strategii dla potrzeb wdrożenia całkowitych ram prawnych.

Za pomocą strony internetowej i sesji szkoleniowych informacje te zostały rozpowszechnione na szeroką skalę. W ramach projektu Impasse zaplanowano także konferencje, które będą odbywały się po zakończeniu tego cennego projektu – aby kontynuować pracę i zapobiec niepotrzebnym zniszczeniom względem naszych wodnych ekosystemów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę