Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INCOFISH — Wynik w skrócie

Project ID: 3739
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Ochrona wodnych ekosystemów strefy przybrzeżnej

Wzrost liczby ludności oraz niezrównoważone praktyki w coraz większym stopniu zagrażają ekosystemom wodnym. Systemy te mają dla nas większe znaczenie niż myślimy, jeśli uwzględnimy choćby tylko ich zdolność do zapewnienia nam natychmiastowych korzyści w postaci zasobów konsumpcyjnych.
Ochrona wodnych ekosystemów strefy przybrzeżnej
Odgrywają one także kluczową rolę w turystyce oraz ochronie przybrzeży, w tym szkółek, w kontroli zanieczyszczeń i klimatu, a także częściowo naszego dziedzictwa kulturowego. Dlatego ich ochrona poprzez zrównoważone działania ma zasadnicze znaczenie dla nas wszystkich.

Światowy Szczyt Zrównoważonego Rozwoju, lub Szczyt Ziemi, w 2002 r. wyznaczył szereg celów w zakresie zrównoważonych działań. Projekt "Integracja wielu wymogów względem stref przybrzeżnych z naciskiem na ekosystemy wodne i rybołówstwo" (Incofish) miał na celu zastosowanie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną (ICZM) na rzecz osiągnięcia celów związanych ze zrównoważonym rozwojem wodnych ekosystemów strefy przybrzeżnej, szczególnie w krajach rozwijających się. Wyniki projektu były obfite i równie znaczące dla badaczy, decydentów, przemysłu i konsumentów.

Naukowcy stworzyli bazę danych o połowach, by rozwiać coraz bardziej błędne pojęcie na temat zdrowia i obfitości gatunków ryb. Stworzyli również elektroniczny atlas map populacji różnych organizmów wodnych, określając preferowane warunki środowiskowe dla kluczowych morskich gatunków przybrzeżnych. Wiele przedsiębiorstw wyraziło zainteresowanie włączeniem map Incofish do swoich komercyjnych aplikacji.

W ramach ICZM opracowano oprogramowanie ułatwiające wybór odpowiednich morskich obszarów chronionych (MPA) w obliczu sprzecznych wymogów. Ponadto dostarczono podmiotom zarządzającym wybrzeżami narzędzie do wizualizacji i analizy przepływu ryb, funduszy i pracy w celu wsparcia procesu podejmowania lepszych decyzji i komunikacji. Dodatkowo ocenie i porównaniu poddano zrównoważone i niezrównoważone praktyki zarządzania ekosystemami przybrzeżnymi, koncentrując się na rybołówstwie oraz szerszym zastosowaniu zrównoważonego ICZM.

Partnerzy projektu Incofish stworzyli innowacyjny międzynarodowy przewodnik owoców morza na telefony komórkowe z zestawem wskaźników, by zniechęcić do handlu młodymi rybami (schwytanymi przed reprodukcją, co powoduje ograniczenie ich populacji). Przewodnik wzbudził ogromne zainteresowanie mediów oraz został rozpowszechniony wśród krajowych agencji konsumentów. Wreszcie w ramach projektu Incofish opracowano kodeks postępowania w branży ekologicznej turystyki, jak również 12 ogólnych zasad dobrego zarządzania w rybołówstwie.

Podsumowując, projekt Incofish wniósł wiele istotnych rezultatów ukierunkowanych na wzmocnienie zrównoważonych praktyk w wodnych strefach przybrzeżnych. Wyniki powinny wywierać istotny wpływ na szczeblu rządowym, przemysłowym i konsumenckim w zakresie sposobu myślenia o rybołówstwie przybrzeżnym i zarządzaniu nim.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę