Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FINE — Wynik w skrócie

Project ID: 44276
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Austria

Genetyczne konsekwencje przeławiania

Wiadomym jest, że przeławianie stanowi niewłaściwą praktykę, ale najnowsze badania poświęcone jego efektom w obszarze genetyki pokazują, że niekorzystne skutki mogą być bardziej rozległe, niż mogłoby się zdawać.
Genetyczne konsekwencje przeławiania
Rybołówstwo stanowi główną przyczynę śmierci ryb. Wpływ, jaki tego rodzaju działalność wywiera na populację dorsza, soli i innych gatunków ryb zbadano w przeszłości, jednak aspekt genetyczny został w znacznym stopniu pominięty.

W pełni finansowany ze środków UE projekt "Ewolucja wywołana przez rybołówstwo" (FINE) zgromadził zespół specjalistów z wielu dziedzin, którzy zajęli się tym wyzwaniem. Idea zakładała użycie analiz fenotypowych i genetycznych w celu opracowania ekogenetycznego modelu pozwalającego opisać, w jaki sposób rybołówstwo zmienia fizjologię ryb.

Metodologia FINE została poddana testom podczas studiów przypadków, w ramach których zbadano los eksploatowanych zasobów rybnych w wodach Europy i Ameryki Północnej. Odkryto przekonujące dowody na różnice między populacjami na obszarach, gdzie odbywają się połowy, oraz tych, na których połowy nie mają miejsca. Niepokojący jest fakt, że model pokazał, iż zmiany genetyczne spowodowały obniżenie odporności ryb oraz zahamowanie procesu odnawiania zasobów ryb.

Kluczowym wnioskiem uzyskanym w ramach projektu FINE jest stwierdzenie, że istnieją progi populacji, powyżej których efekty połowów są ograniczone. Ta informacja została wykorzystana do opracowania strategii zarządzania rybołówstwem, która umożliwiłaby działanie przemysłu, jednocześnie zapewniając zdrowie populacji ryb dla kolejnych pokoleń.

Wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu FINE są udostępniane zainteresowanym stronom poprzez liczne kanały, w tym za pośrednictwem kilku publikacji. Wyniki są istotne dla wspólny polityki rybołówstwa (WPRyb) UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę