Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HORIZONTAL-ORG — Wynik w skrócie

Project ID: 502411
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Ustanowienie norm dla gleby i bioodpadów

Prace nad nowym zbiorem norm dotyczących substancji zanieczyszczających w glebie, osadach kanalizacyjnych i bioodpadach, zgodnie z najważniejszymi protokołami normalizacyjnymi, powinny przyczynić się do poprawy czystości środowiska.
Ustanowienie norm dla gleby i bioodpadów
Europejskie prawodawstwo nakłada obowiązek stałego monitorowana osadów kanalizacyjnych i bioodpadów w celu ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń do gleby, płodów rolnych, wody i całego środowiska. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Horyzontalne normy w zakresie mikrozanieczyszczeń organicznych na rzecz wdrożenia dyrektywy UE w sprawie osadów kanalizacyjnych, gleby i oczyszczanych bioodpadów" (Horizontal-ORG) było opracowanie norm dotyczących związków organicznych w osadach kanalizacyjnych, glebie i bioodpadach.

Projekt był tzw. projektem horyzontalnym, stanowiącym część Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN). W ramach Horizontal-ORG tworzono ustandaryzowane metody pobierania próbek i analizowania mikrozanieczyszczeń organicznych zgodnie z wytycznymi CEN i Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Badacze prowadzili intensywne prace nad horyzontalnymi normami w zakresie zanieczyszczeń organicznych, definiując organiczne, fizyczne i nieorganiczne parametry, a także przetwarzając ok. 34 000 wskaźników.

Twórcy Horizontal-ORG przygotowali grunt pod stworzenie takich horyzontalnych norm oraz dowiedli wykonalności tak ambitnego projektu. Badania objęły wszystkie parametry organiczne, z wyjątkiem farmaceutycznych, a także wymagane badania walidacyjne. Badacze analizowali także istniejące metody zbierania próbek i sporządzili zalecenia w tym zakresie. Dzięki ulepszonym normom możliwe będzie odpowiednie zwalczanie i monitorowanie zanieczyszczeń w glebie i ściekach, co pozwoli na poprawę czystości europejskiego środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę