Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SALVADORE — Wynik w skrócie

Project ID: 505322
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Niemcy

Podróż do serca aktywności sejsmicznej

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy wykorzystano dostęp do głębokościowych rejestratorów oceanicznych oraz wysoce zaawansowanego oprogramowania do przetwarzania sejsmicznego do opracowania zoptymalizowanej technologii obrazowania migracji głębokościowej pod powierzchnią skorupy ziemskiej. Wyniki mają istotne skutki dla zrozumienia i przewidywania zdarzeń sejsmicznych, a także w poszukiwaniu ropy pod powierzchnią oceanu.
Podróż do serca aktywności sejsmicznej
Litosfera to głęboka, zewnętrzna sztywna część Ziemi o grubości około 100 km, obejmująca skorupę kontynentalną oraz górną część płaszcza ziemskiego. Pod skorupą jest ona na tyle krucha, że może tworzyć uskoki sejsmiczne, zupełnie jak w przypadku płyty oceanicznej.

Projekt pod nazwą "Analiza sejsmiczna litosfery za pośrednictwem zawansowanych technik przetwarzania oraz dostępu do głębokościowych rejestratorów oceanicznych podczas eksploracji" (Salvadore) miał na celu wykorzystanie dostępu do Centrum Przetwarzania Sejsmicznego (SPC) oraz Rejestratorów Sejsmicznych Dna Oceanicznego (OBR) w połączeniu z przetwarzaniem migracji głębokościowej przed składaniem w celu optymalizacji obrazowania złożonych struktur podpowierzchniowych.

Migracja głębokościowa to procedura stosowana do ustawienia wszystkich punktów na sejsmicznie "poukładanym" odcinku w prawidłowej konfiguracji geometrycznej, uwzględniając migracje w czasie. Dane sejsmiczne przed składaniem wykorzystywane są do optymalizacji pozycji poprzecznej oraz lokalizacji głębokościowej w warunkach szybkich zmian prędkości tangencjalnej, takich jak te występujące podczas trzęsienia ziemi. Mają one również zasadnicze znaczenie dla przemysłu naftowego, ponieważ wykorzystywane są w poszukiwaniu złóż ropy i gazu.

W projekcie wykorzystano ponad 60 wysoce niezawodnych OBR zainstalowanych na Oceanie Spokojnym oraz Ocenie Atlantyckim, w Morzu Czarnym oraz Morzu Śródziemnym, a dostęp zapewniono 30 grupom użytkowników. Głębinowe rejestratory oceaniczne dostarczyły wysokiej jakości morskich danych sejsmicznych, które zostały następnie przetworzone za pomocą migracji głębokościowej przed składowaniem oraz szczegółowych analiz prędkości migracji, by ostatecznie uzyskać obrazy migracji głębokościowej.

Główni badacze rozpowszechnili informacje o projekcie oraz wyniki za pośrednictwem Internetu, licznych publikacji naukowych oraz dokumentacji promocyjnej i wyjaśniającej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę