Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NSHAPE — Wynik w skrócie

Project ID: 505442
Źródło dofinansowania: FP6-NMP

Trwałe klejenie

Kleje aktywowane ciśnieniem tworzą połączenia pomiędzy substancja klejącą a innym materiałem po poddaniu ich działaniu ciśnienia. Są powszechnie stosowane w postaci rozpuszczonej w rozpuszczalnikach organicznych i znajdują zastosowanie w gospodarce europejskiej, wywierając wpływ na działalność dostawców środków chemicznych, producentów polimerów, firmy zajmujące się materiałami do powlekania oraz użytkowników końcowych.
Trwałe klejenie
Dłuższy kontakt z wieloma rozpuszczalnikami organicznymi lub węglowodorowymi, który może występować w miejscu pracy, skojarzono z występowaniem nowotworów, zagrożeń dla zdrowia reprodukcyjnego oraz uszkodzeń układu nerwowego. Wprowadzone niedawno ograniczenia w stosowaniu rozpuszczalników organicznych, związane z ochroną środowiska i zdrowia, doprowadziły do opracowania wodnych klejów aktywowanych ciśnieniem, w których cząsteczki polimerów w skali nanometrycznej są rozproszone w roztworze wodnym.

Biorąc pod uwagę fakt, że wodne kleje aktywowane ciśnieniem odznaczają się ogólnie ograniczoną siłą klejenia oraz ograniczonymi możliwościami łączenia pewnych substratów, uruchomiono projekt ‘Projektowanie heterogeniczności w nanoskali, umożliwiające kontrolowanie skuteczności wodnych klejów aktywowanych ciśnieniem’ (Nshape), którego celem była synteza cząsteczek wyróżniających się heterogenicznością w nanoskali, zwiększającą przyczepność wodnych klejów aktywowanych ciśnieniem. Badacze skoncentrowali się na dobrze znanym lateksie — stabilnej zawiesinie cząsteczek polimeru w nośniku wodnym.

Zsyntetyzowali i opisali różne rodzaje lateksu, po czym do dalszych prac wybrali najbardziej obiecującą substancję. Następnie zoptymalizowali zastosowanie mikroskopii sił atomowych do wizualizacji morfologii lateksu w nanoskali oraz opracowania wytycznych w kwestii udoskonalania syntezy lateksu oraz tworzenia warstwy klejącej. Później ustalili metody selekcji oraz normy wydajności, w tym kluczowe parametry kontroli procedur testowych.

Efektem projektu Nshape były trzy prototypowe wodne kleje lateksowe aktywowane ciśnieniem, które zostały użyte jako powłoka w badaniach pilotażowych, służących do określenia możliwości komercjalizacji tych rozwiązań. Jeden z nich okazał się szczególnie obiecujący w zastosowaniach związanych z oznakowaniem pojemników i beczek na substancje chemiczne, wyróżniając się wysoką wydajnością oraz niższymi kosztami w porównaniu do materiałów konwencjonalnych.

Podsumowując, wynikiem projektu było opracowanie nowych materiałów powlekających o postaci emulsji wodnych zamiast rozpuszczalników organicznych, zgodnych z nowymi przepisami związanymi z ochroną środowiska i zdrowia. Co więcej, te materiały wykazywały się znacznym zwiększeniem skuteczności klejenia przy równoczesnym obniżeniu kosztów. Komercyjne zastosowanie wyników projektu powinno zatem przynieść znaczące korzyści w kwestii zdrowia pracowników oraz użytkowników końcowych oraz pozytywnie wpłynąć na gospodarkę europejską oraz ochronę środowiska. Mamy do czynienia z sytuacją, w której nie ma przegranych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę