Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERA-MED — Wynik w skrócie

Project ID: 43588
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Grecja

Unijne badania przenikają do basenu Morza Śródziemnego

Bliski Wschód i Afryka Północna odnoszą olbrzymie korzyści z europejskich badań. Obustronnie korzystna współpraca badawcza została ugruntowana.
Unijne badania przenikają do basenu Morza Śródziemnego
W ramach misji UE, której celem jest wspieranie gospodarki i stabilności swoich sąsiadów, powstał projekt finansowany przez UE "Wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej w krajach regionu śródziemnomorskiego" (ERA-MED), który zwiększył udział docelowych krajów w programach UE.

Projekt zachęcał Algierię, Egipt, Jordanię, Liban, Maroko, terytoria palestyńskie, Syrię i Tunezję do korzystania z istniejącej unijnej sieci krajowych punktów kontaktowych (KPK) w celu przystąpienia do projektów UE. W ramach projektu określono priorytety w zakresie badań i rozwoju w różnych krajach śródziemnomorskich i stworzono internetową bazę danych zawierającą organizacje i głównych graczy, by wzbogacić KPK.

Dodatkowo dokonano oceny wsparcia naukowego oferowanego w tych krajach w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron. Dokonano tego, aby umocnić KPK i rolę krajów śródziemnomorskich w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Wyniki projektu rozpowszechniono poprzez informator, stronę internetową projektu oraz strony KPK, które w miarę potrzeb aktualizowano. Cenne dane i wymiany komunikowano również za pośrednictwem sprawozdania na temat wsparcia naukowego w docelowych krajach, warsztatów szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, ulotek dotyczących projektu oraz wydarzeń mu poświęconych. Te i inne działania pomogły przybliżyć poziom śródziemnomorskich KPK do poziomu ich europejskich odpowiedników. Umożliwiły także badaczom w krajach docelowych dostęp do projektów UE, tworząc cenne powiązania w dziedzinie badań i rozwoju pomiędzy różnymi regionami.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę