Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ISCC — Wynik w skrócie

Project ID: 502743
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Od węgla do wodoru na rzecz "zielonej" energii elektrycznej

UE zdecydowanie dąży do opracowania alternatywnych form energii, które zmniejszyłyby zależność od paliw kopalnych, dostarczyły stałej i niezawodnej energii i jednocześnie pozwoliłyby zredukować emisje gazów cieplarnianych. Badacze finansowani ze środków UE opracowali przyjazny dla środowiska i wysoce wydajny sposób produkcji gazu bogatego w wodór z łatwo dostępnego węgla brunatnego, dając tym samym nadzieję na przyspieszenie realizacji europejskich celów przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności UE na rynku alternatywnej energii.
Od węgla do wodoru na rzecz "zielonej" energii elektrycznej
Wiele krajów ma bardzo obfite zasoby węgla, który używany jest w produkcji energii elektrycznej w wyniku procesu znanego jako technologia gazowo-parowa ze zintegrowanym zgazowaniem węgla (IGCC). Choć technologia IGCC jest wydajna, spalanie węgla odpowiada za około jedną trzecią emisji dwutlenku węgla (CO2) generowanych przez człowieka, a dodatkowo wiąże się z szeregiem trudności technicznych związanych z korozją, zanieczyszczeniami i osadami.

Celem projektu "Innowacyjna technologia wychwytywania CO2 in situ na rzecz gazyfikacji paliw stałych" (ISCC) było opracowanie technologii służącej wykorzystaniu niskogatunkowego węgla brunatnego w procesie gazyfikacji, w ramach której jednocześnie odbywałaby się produkcja gazu o wysokiej zawartości wodoru, a także wydajne wychwytywanie i sekwestracja CO2, tak zwana technologia wychwytywania CO2 In Situ (ISCC).

Badacze oparli swoje eksperymenty na procesie gazyfikacji usprawnionej użyciem wapna (LEGS). Proces LEGS wykorzystuje gazyfikator do produkcji bogatego w wodór gazu z węgla brunatnego poprzez wysokotemperaturową absorpcję CO2 przez wapno (CaO), materiał sorpcyjny. W celu odzyskania wapna, naładowany CO2 sorbent przekazywany jest przez drugi reaktor, regenerator, który przetwarza wapno i produkuje skoncentrowany strumień CO2 (kalcynowany) wysokiej czystości nadający się do przechowywania.

Liczne cykle karbonizacji i kalcynacji wymagają mechanicznie i chemicznie stabilnego sorbentu. Badacze zidentyfikowali naturalny wapień jako najbardziej opłacalny i powszechnie dostępny czynnik wiążący CO2. Z obliczeń wynika, że regeneracja generująca skoncentrowany (95%) strumień CO2 wymagała niezwykle wysokiego ciśnienia i temperatur (ponad 1000 stopni Celsjusza), na temat których dostępnych było niewiele danych. Dlatego też badacze dokonali oceny parametrów procesu regeneracji i zidentyfikowali ich górne granice.

Wreszcie przeprowadzili symulacje w sześciu elektrowniach, demonstrując, że proces ISCC stanowi bezpieczną i opłacalną technologię produkcji alternatywnej energii, która redukuje emisje gazów cieplarnianych. W ten sposób technologia ISCC spełnia wszystkie cele UE w zakresie zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Dodatkowo, w przeciwieństwie do procesu IGCC, może korzystać z paliw niskiej jakości o wysokiej zawartości siarki bez konieczności modyfikowania istniejących zakładów produkcyjnych. Biorąc pod uwagę fakt, że proces ISCC wykorzystuje łatwo dostępne i niedrogie materiały, komercjalizacja tej koncepcji powinna pomóc Europie w przejściu na alternatywne formy energii, które przyniosą korzyści nie tylko gospodarce, ale także środowisku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę