Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REGIONERA — Wynik w skrócie

Project ID: 43911
Źródło dofinansowania: FP6-INCO

Zwiększenie potencjału nauki i technologii

Europejskie środowisko naukowe powinno skorzystać dzięki inicjatywie rozszerzającej współpracę z rosyjskimi regionami w zakresie nauki i technologii. W tym celu stworzono rozległą sieć informacyjną, z powodzeniem rozwijając potencjał współpracy z Rosją w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Zwiększenie potencjału nauki i technologii
Celem projektu "Regionalna sieć wsparcia naukowej i technologicznej współpracy między Unią Europejską a regionami rosyjskimi" (Regionera) było zwiększenie potencjału uczestnictwa rosyjskich naukowców w siódmym programie ramowym (7PR) i innych programach badawczych. Aby osiągnąć te cele, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu pracowali nad stworzeniem sieci, wykraczającej poza Moskwę i Petersburg, regionalnych punktów informacyjnych (RIP) służących współpracy rosyjsko-unijnej.

Celem takiego podejścia było w szczególności podniesienie świadomości instytucji rosyjskich na temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA), 7PR i innych europejskich programów w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (RTD). Innymi celami projektu były stworzenie infrastruktury wspierającej komunikację i konsultacje dotyczące współpracy w zakresie nauki i technologii (S&T) oraz szkolenie profesjonalnych menedżerów konsultingowych na temat współpracy międzynarodowej pod kątem budowania kwalifikacji potrzebnych do przygotowywania wniosków do 7PR.

W ramach Regionera przygotowano katalog regionalnych uczestników z Rosji, którzy mogliby nawiązać współpracę z UE w dziedzinie S&T. Na stronie internetowej http://www.ric.vsu.ru/en/partner_search_form udostępniono bazę danych "Potencjalni partnerzy rosyjscy dla wspólnego uczestnictwa w 7PR i innych programach europejskich". Stworzono system informacyjny projektu w formie portalu internetowego, oferujący wsparcie informacyjne dotyczące współpracy rosyjsko-unijnej w dziedzinie S&T i obejmujący bazę danych potencjalnych partnerów, którzy mogliby wziąć udział w inicjatywach badawczych.

Jeden z punktów RIP, rosyjski Państwowy Uniwersytet w Woroneżu, opublikował przewodnik w języku rosyjskim dotyczący uczestnictwa w 7PR. Wśród działań mających na celu podniesienie świadomości regionalnych uczelni i organizacji naukowych w zakresie możliwości uczestnictwa w naborze wniosków można wymienić wydawanie i rozpowszechnianie comiesięcznego biuletynu. Sieć punktów RIP i około 30 lokalnych pośredniczących oddziałów udostępniała informacje dotyczące 7PR i innych europejskich programów określonym grupom docelowym, przede wszystkim z sektora szkolnictwa wyższego. Punkt RIP o nazwie Central Black Soil (CBS) oferował rosyjskiej społeczności badawczej usługi dotyczące współpracy Rosja-UE w zakresie S&T.

Uczestnicy projektu Regionera zalecili między innymi podjęcie różnych działań na szczeblu federalnym i regionalnym, pozwalających wykorzystać wyniki inicjatywy. Obejmowały one rozbudowę sieci Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) o kolejne punkty poza 12 zlokalizowanymi w Moskwie oraz bardziej proaktywne zaangażowanie rosyjskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 7PR. Ponadto należy lepiej ukierunkować przepływ informacji między rosyjskimi i europejskimi KPK i RIP, tak aby odpowiednio przedstawić potencjał nauki rosyjskiej europejskiej społeczności badawczej.

Działania prowadzone w ramach Regionera przyczyniły się do dalszej integracji rosyjskiej społeczności badawczej z 7PR i ERA. Dzięki udostępnieniu rosyjskiego regionalnego potencjału naukowego europejskim naukowcom i firmom możliwe będzie zintensyfikowanie współpracy między tymi regionami w zakresie S&T. Pozwoli to zacieśnić integrację rosyjskich partnerów z ERA oraz wzmocni pozytywne aspekty współpracy w sferze naukowej, gospodarczej i społecznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę