Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAFEE — Wynik w skrócie

Project ID: 503521
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Francja

Zarządzanie zagrożeniami względem bezpieczeństwa lotniczego

Celem inicjatywy finansowanej przez UE było przywrócenie zaufania do przemysłu transportu lotniczego poprzez skupienie się na rozwoju wykrywającego zagrożenia systemu reagowania. Celem postępów w tej dziedzinie jest zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa samolotu podczas lotu.
Zarządzanie zagrożeniami względem bezpieczeństwa lotniczego
Projekt "Bezpieczeństwo lotnicze w przyszłych środowisku europejskim" (SAFEE) zajął się kwestią bezpieczeństwa na pokładzie samolotu w kontekście przeszłych wypadków związanych z bezpieczeństwem. Ostatecznym celem było skonstruowanie zaawansowanego pokładowego systemu bezpieczeństwa wykrywającego zagrożenia, dopasowanego zwłaszcza do zagrożeń terrorystycznych.

Systemy projektu wyposażone są w interfejsy dla pilota umieszczone w kabinie pilota, dla obsługi kabiny pasażerskiej oraz personelu bezpieczeństwa w kabinie, pokładowe połączenia komunikacyjne dla załogi oraz połączenia komunikacyjne ziemia-powietrze. Sygnały wyjściowe systemu obejmują – odrębnie dla załogi w kabinie pilota, kabinie pasażerskiej i dla personelu bezpieczeństwa – alarmy, informacje i porady, rozkazy dla systemów lotniczych, po których następuje autoryzacja pilota lub brak uwierzytelnienia ze strony załogi, a także informacje do stacji naziemnej wysyłane w razie konieczności i tylko po autoryzacji pilota.

Informacje wejściowe systemu SAFEE oferują dane przed odlotem (jak dane dotyczące pasażerów, bagażu, aktualizacja danych na temat poziomu zagrożenia oraz z góry ustalone dane wskaźnikowe), które są wprowadzane przed startem do systemu oceny zagrożeń i zarządzania reakcjami (TARMS) oraz do pokładowego systemu wykrywania zagrożeń (OTDS). Obejmuje to także dane wprowadzane podczas lotu (takie jak dane z czujnika bezpieczeństwa, dane wprowadzane ręcznie przez załogę do systemu TARMS, dane wejściowe z systemu lotniczego oraz aktualizacje danych przed odlotem) oraz dane wejściowe z innych systemów wspierania decyzji.

System OTDS, który został opracowany w ramach projektu, został całościowo oceniony w kontekście operacyjnym, zwłaszcza w zakresie kontroli dostępu do samolotu, wykrywania podejrzanego zachowania osób oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych. Ochrona lotu, istotny element przewidywanych odpowiedzi systemu SAFEE na wrogi próby przejęcia, obejmuje system unikania sytuacji awaryjnych oraz funkcję rekonfiguracji lotu – obie uruchamiane w odpowiedzi na żądania TARMS.

Rozmaite kampanie i próby oceny (na przykład dotyczące systemów TARMS i OTDS) zostały przeprowadzone w makietach samolotów i symulowanym środowisku. Testowanie rozmieszczenia niektórych spośród systemów ochrony danych w ten sposób dostarczyło zespołowi badawczemu cennych informacji, na których mogliby oprzeć dalsze zalecenia i szlaki badawcze. Podsystem do wykrywania podejrzanego zachowania osób przyniósł pozytywne wyniki w odniesieniu do różnych wcześniej zdefiniowanych wzorców zachowania oraz wykrywania skomplikowanych scenariuszy.

System pokładowy do wykrywania niebezpiecznych substancji wymaga czujników dla określonych substancji i warunków środowiskowych, co komplikuje instalację i obsługę takiego systemu na pokładzie samolotu. Jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest staranne dobranie i połączenie kilku rodzajów czujników – jest to metoda, która wkrótce powinna stać się powszechna.

Działania i wyniki projektu SAFEE mogą znacznie przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa lotów w sytuacji zagrożenia, ułatwienia postępowania w takich sytuacjach oraz częstszego uzyskiwania pozytywnych rezultatów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę