Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LOGO WATER — Wynik w skrócie

Project ID: 3717
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Europa i Afryka Południowa na rzecz ochrony wód

Zasoby wodne znajdują się pod coraz silniejszą presją w miarę powiększania się światowej populacji i rosnącej nieprzewidywalności klimatu. Teraz bardziej niż dotychczas musimy dbać o każdą kroplę wody.
Europa i Afryka Południowa na rzecz ochrony wód
Skutki niedoboru bezpiecznej wody pitnej są odczuwalne na kontynencie afrykańskim wyraźniej niż w jakimkolwiek innym miejscu na Ziemi. Zapobieganie ludzkim cierpieniom na taką skalę w przyszłości będzie wymagało bardziej racjonalnego wykorzystania tego ograniczonego zasobu naturalnego.

W minionych latach poczyniono znaczące postępy w zakresie zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM). Z pomocą finansowania ze środków UE, specjaliści ds. IWRM z UE połączyli siły ze swoimi odpowiednikami w Afryce Południowej, aby poprawić perspektywę zarówno w zakresie zasobów wodnych, jak i ich użytkowników w regionie.

Celem projektu "Ku efektywnemu zaangażowaniu samorządów lokalnych w (…) IWRM w dorzeczach regionu Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC)" (LOGO WATER) było kształcenie i uprawomocnianie samorządów lokalnych w SADC. Pierwszy krok obejmował gromadzenie i rozpowszechnianie informacji na temat najlepszych praktyk IWRM pośród przedstawicieli rządu.

Spotykając się i prowadząc bezpośrednie rozmowy z osobami pracującymi w lokalnych instytucjach, zespół LOGO WATER lepiej zrozumiał przeszkody stojące na drodze do właściwej gospodarki zasobami wodnymi. Wiele do życzenia pozostawiają na przykład ramy regulacyjne. Równie ważne jest, by zadecydować, czy zarządzanie zostanie wdrożone według regionu czy dorzeczy, które często obejmują kilka regionów. Należy również wziąć pod uwagę aspekty finansowe, gdy obowiązki przenoszone są z państwa na władze regionalne.

W oparciu o wnioski, zespół LOGO WATER opracował strategie IWRM ukierunkowane na SADC. Istnieje nadzieja, że samorządy lokalne zdołają przekształcić te strategie w konkretne plany działania w najbliższej przyszłości. Strategie te i inne sprawozdania dostępne są na stronie internetowej projektu.

Wreszcie projekty współpracy, takie jak LOGO WATER, przyczyniają się również do osiągnięcie milenijnych celów rozwoju w zakresie wody.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę