Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dostosowanie programów gospodarki wodnej do zmiany klimatu

Piękne, choć bardzo delikatne ekosystemy alpejskie to klejnot europejskich regionów górskich. Niestety globalny wzrost temperatur zagraża kondycji Alp, jak również innych łańcuchów górskich na całym świecie. Na szczęście nowe badanie ukazuje, jak obszary te mogą być lepiej chronione.
Dostosowanie programów gospodarki wodnej do zmiany klimatu
W miarę ocieplenia klimatu, lodowce są w recesji, warstwa śniegu topnieje i mniejsze ilości wody spływają z prądem. Z tego wynika, że plany gospodarki wodnej ustanowione w ubiegłych latach w stosunku do wody pitnej, rolnictwa, energii wodnej i innych zastosowań mogą być już nieważne.

Zespół ekspertów z Europy i Azji Południowej podjął wyzwanie ponownej oceny dorzeczy Górnego Dunaju (UDRB) oraz Górnej Brahmaputry (UBRB) w południowo-wschodniej Azji. Projekt "Tworzenie bliźniaczych dorzeczy w Europie i Południowej Azji na rzecz zwiększenia przepustowości i wdrożenia inteligentnych metod zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi" (Brahmatwinn) był finansowany ze środków UE.

Modele globalnego klimatu zostały zmniejszone, aby dostarczyć prognoz wpływu zmiany klimatu w skali dorzecza. Jako że przewidywano dalsze ocieplenie, użyto dodatkowych modeli, by zbadać potencjalne zmiany w gospodarce gruntowej i pokryciu terenu, jak również zagrożenie powodziowe. Następnie określono i oceniono wskaźniki trwałej jakości i ilości wody pod kątem różnych przyszłych scenariuszy.

Elementem wieńczącym badanie Brahmatwinn było stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami wodnymi i gruntowymi (ILWRMS). Oprócz rozmaitych modeli, uwzględniono także preferencje zainteresowanych stron i aspekty regulacyjne. System ILWRMS udostępnia agencjom rządowym narzędzie wspomagania decyzji do projektowania środków zaradczych mających pomóc w walce ze zmianami klimatu.

Przeprowadzono wstępne testy systemu ILWRMS dla UDRB i UBRB. Opinie były pozytywne i zwróciły uwagę na szereg istotnych kwestii, takich jak znaczenie wczesnego planowania ochrony przeciwpowodziowej. Wiedza ta zostanie wykorzystana do modyfikacji istniejących systemów gospodarki wodnej, aby stawić czoła zmianom klimatu w nadchodzących dziesięcioleciach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę