Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEACAP — Wynik w skrócie

Project ID: 503604
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Rolnictwo bliższe środowisku

Wpływ rolnictwa na środowisko jest z reguły znaczący. UE szuka sposobów, dzięki którym wpływ ten mógłby być częściej pozytywny niż negatywny.
Rolnictwo bliższe środowisku
Wspólna polityka rolna (WPR) odpowiada za wszystkie unijne dotacje rolne, programy i umowy dotyczące tego sektora. UE musi stale badać wpływ umów środowiskowych w ramach WPR pod kątem spełniania założonych w nich celów oraz aby móc je w razie konieczności rewidować.

W połowie 2004 r. w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Wpływ umów środowiskowych WPR" (Meacap) rozpoczęto badania WPR i jej skutków. Opracowano metodologię oceny WPR i określono potrzebne reformy, tworząc sprawozdanie na temat ostatnich zmian w WPR i przygotowując grunt pod dalsze nowelizacje. Cele projektu promowano za pośrednictwem strony internetowej Meacap, kampanii e-mailowych i ulotek.

W drugiej fazie projektu oceniono instrumenty środowiskowe, dostawy bioenergii w rolnictwie, kwestie dotyczące leśnictwa oraz bioróżnorodność w rolnictwie. Oceniono polityki łagodzenia zmiany klimatu w zakresie rolnictwa, wykonalność rozwiązań łagodzących oraz metody modelowania stosowne przy analizie polityki.

W trzeciej i ostatniej fazie dokonano analizy ilościowej związków węgla zyskanych dzięki środkom łagodzenia zmiany klimatu w leśnictwie. Przedstawiono prognozowany wpływ protokołu z Kioto na europejskie leśnictwo, wyszczególniono działania z zakresu ochrony bioróżnorodności oraz przeanalizowano koszty łagodzenia skutków emisji bioenergii i gazów cieplarnianych (GHG). Badacze przeanalizowali także instrumenty polityki dotyczące tych zagadnień, co powinno pomóc w bardziej precyzyjnym tworzeniu polityki w przyszłości.

Zorganizowano kilka warsztatów w różnych krajach UE, na których omawiano kwestie dotyczące projektu i studia przypadków, np. połowicznie dotowane uprawy, porzucanie gruntów, środki ochrony bioróżnorodności i wiele innych. Konferencja końcowa projektu była okazją dla zainteresowanych stron do omówienia wyników badań i przeanalizowania implikacji dla polityki. Sprawozdanie końcowe Meacap zawiera analizę zobowiązań UE dotyczących umów dwustronnych i protokołu z Kioto oraz ich ocenę w kontekście WPR. Badacze zaproponowali różne środki pozwalające modyfikować WPR i realizować jej założenia, przyczyniając się do uwzględniania kwestii środowiskowych w przyszłych latach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę