Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMPECC2 — Wynik w skrócie

Project ID: 506507
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Luksemburg

Ograniczenie emisji spalin

Spalanie paliw kopalnych powoduje emitowanie szeregu zanieczyszczeń do atmosfery. Jednym z głównych źródeł takich emisji są samochody, dlatego w ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy opracowano wysoce precyzyjny, działający w czasie rzeczywistym system detekcji optycznej, wykrywający poziom gazów i cząstek stałych w spalinach samochodowych. System ma pomóc w ograniczeniu szkodliwych emisji.
Ograniczenie emisji spalin
Standardowe samochodowe układy wtrysku paliwa sterowane są poprzez dwie sondy, które nie analizują zawartości szkodliwych gazów i cząstek sadzy w spalinach.

Celem projektu "Działający na podczerwień mikrosystem kontroli emisji zanieczyszczeń w samochodach 2" (Impecc2) było stworzenie technologii czujników pokładowych pozwalających na wykrywanie poziomu węglowodorów (np. metanu (CH4)) i tlenku węgla w spalinach.

Badacze starali się połączyć techniki szybkiego pomiaru optycznego opartego na metodach spektroskopii podczerwieni in situ z technologiami kontroli i diagnostyki oczyszczanych spalin, aby uzyskać bezpieczne i dokładne pomiary stężenia gazów wydechowych. System miał także dostarczać informacji na temat zawartości cząstek sadzy w spalinach.

Komercjalizacja wyników projektu powinna pomóc w zmniejszeniu emisji niebezpiecznych gazów w wyniku spalania paliw kopalnych w samochodach (ponieważ benzyna pozostaje najpowszechniej używanym paliwem samochodowym). Z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną konsumentów, przyjazne dla środowiska samochody mają potencjalnie duży rynek zbytu i mogą być źródłem impulsu dla gospodarki UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę