Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RECFINMIX — Wynik w skrócie

Project ID: 32766
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Hiszpania

Wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania

Recykling polega na ponownym wykorzystaniu odpadów do wytwarzania nowych produktów zamiast ich wyrzucaniu. Mimo że recykling tworzyw sztucznych stał się bardzo powszechny i dla wielu osób oczywisty, to z uwagi na konieczność uzyskania z mieszaniny opadów stosunkowo czystych surowców sam proces nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać.
Wysokiej jakości produkty wielokrotnego wykorzystania
Obecnie na świecie poddaje się recyklingowi się ok. 1,5 mln ton metrycznych plastiku rocznie, z czego 75% to polietylen składający się z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) oraz polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD).

Recykling folii plastikowych należy do najtrudniejszych, ponieważ poliolefiny (PE-LD, PE-HD i polipropylen (PP)) stanowiące 95% całości folii trudno jest oddzielić od siebie przy użyciu standardowych technik.

Celem projektu "Podstawowy recykling folii poliolefinowych do zastosowań o wysokiej wartości dodanej w branży rozdmuchiwania" (Recfinmix) było usprawnienie działań w zakresie recyklingu PE-LD w konsorcjum składającym się z pięciu małych i średnich przedsiębiorstw oraz trzech organizacji badawczych z pięciu krajów UE. Zespół zaplanował opracowanie technik i sprzętu do separacji i recyklingu w celu wyodrębnienia PE-LD nadającego się do ponownego wykorzystania w rozdmuchiwaniu, na przykład w produkcji butelek plastikowych.

Naukowcom udało się opracować technologię i sprzęt umożliwiający separację odpadów z folii poliolefinowej. Udało się wyprodukować strumień PE-LD o wysokiej wartości dodanej z zawartością zanieczyszczeń PE-HD i PP mniejszą niż 5%, odpowiedni do rozdmuchiwania, oraz drugi strumień o zawartości zanieczyszczeń poniżej 20%, odpowiedni do formowania wtryskowego.

Projekt Recfinmix przyniósł zatem ważne udoskonalenia w dziedzinie, która była słabym punktem powszechnie stosowanego recyklingu tworzyw sztucznych. Komercjalizacja wyników projektu może znacząco poprawić konkurencyjność Europy na ogromnym i ważnym światowym rynku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę