Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MOBILE — Wynik w skrócie

Project ID: 31951
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Austria

Wysoce wydajne, zoptymalizowane kosztowo łożyska mostowe

Mosty poddawane są oddziaływaniu szeregu sił, w tym wynikających z występującego na nich ruchu, temperatury i wiatru, oraz oczywiście samego ciężaru elementów własnych. Łożyska mostowe to elementy wspornikowe mostu, które przenoszą napotykane obciążenia na podłoże, jednocześnie ułatwiając ślizg (przesunięcie równoległe) lub skręt (obrót) w taki sposób, aby most nie uległ uszkodzeniu w różnych warunkach obciążenia.
Wysoce wydajne, zoptymalizowane kosztowo łożyska mostowe
Europejscy badacze zidentyfikowali potrzebę stworzenia nowej generacji wysoce wydajnych łożysk mostowych, aby sprostać większemu natężeniu ruchu, większym prędkościom podróżnym oraz nowym specyfikacjom wydajnościowym wobec europejskich mostów. Projekt pod nazwą "Innowacja w dziedzinie ruchomych łożysk w rozszerzonej Europie" (Mobile) został podjęty w celu opracowania optymalnych pod względem kosztów technologii, mogącym sprostać ekstremalnym specyfikacjom produktowym dla układów łożyskowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku Europy Wschodniej. Kraje Europy Wschodniej przyjęły stworzenie zrównoważonej infrastruktury za priorytet, a poprawa infrastruktury w tych krajach przyniesie oczywiste korzyści całej Unii Europejskiej.

Konsorcjum zorganizowało warsztaty, aby wyznaczyć aktualne oraz przyszłe technologie oraz skonsolidować zasoby na rzecz rozwoju. Oprócz wyznaczenia drogi dla pozostałych badań, wynikiem warsztatów było ustanowienie wielu płaszczyzn współpracy.

Badacze następnie dokonali oceny – w ramach testów tarcia i obciążenia – szeregu nowych materiałów mających zastąpić materiały stosowane obecnie. Wybrali jeden materiał, który spełnił określone wymogi stawiane przez zaawansowany układ łożysk ślizgowych. Zastosowali powłoki ograniczające tarcie (powłoki AF), uzyskując obiecujące rezultaty w zakresie zastąpienia drogiej i gorszej jakości blachy ze stali austenitycznej. Wreszcie konsorcjum zbadało elementy odlewane z betonu wzmacnianego włóknami jako oszczędną i lekką alternatywę wobec płyt stalowych.

Projekt Mobile osiągnął zatem sukces w identyfikacji wysoce wydajnych, oszczędnych materiałów do zastosowania w ślizgowych łożyskach mostowych. Komercjalizacja rezultatów może wywrzeć znaczący wpływ na europejską gospodarkę, jak również na bezpieczeństwo podróży. W szczególności wzmocnienie mostów w Europie Wschodniej może sprzyjać gospodarkom wielu krajów UE poprzez zapewnienie lepszej infrastruktury do transportu osób i towarów na kontynencie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę