Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SCOOP — Wynik w skrócie

Project ID: 32998
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Włochy

Nowe oprogramowania automatyzacyjne w przemyśle mebli drewnianych

Optymalizacja automatycznego wycinania drewna z zastosowaniem zaawansowanych systemów kontroli jest często poza zasięgiem małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) bez współpracy zewnętrznej. Finansowani ze środków UE badacze opracowali narzędzia optymalizacji oprogramowania dla MŚP działających w branży mebli drewnianych oraz zorganizowali cenne szkolenia w zakresie oceny i wyboru oprogramowania, jak również negocjacji zakupu z dostawcami na rzecz zwiększenia ich konkurencyjności w przyszłości.
Nowe oprogramowania automatyzacyjne w przemyśle mebli drewnianych
W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu producenci mebli poszukują sposobów na ograniczenie czasu produkcji, kosztów surowców oraz kosztów przygotowawczych. Jednym z największych problemów stojących przed producentami mebli, którzy pracują na częściowo ukończonych produktach, jest obróbka materiałów w taki sposób, aby zminimalizować całkowitą ilość ścinków. Dany element jest zazwyczaj wycinany na skutek wzajemnego oddziaływania kilku wzorców cięcia, co wymaga dokładnej optymalizacji – stanowiącej szczególną trudność dla MŚP. Automatyzacja zapewnia powtarzalność cięć w tym samym ogólnym wzorcu, ograniczając koszty przygotowania produkcji.

Projekt "Wycinanie płyt i optymalizacja procesów w przedsiębiorstwach meblarskich" (SCOOP) miał na celu dostarczenie lepszej alternatywy wobec dostępnego na rynku oprogramowania. Zespół badaczy opracował zaawansowane metody optymalizacji, które stanowią rdzeń narzędzi programowych stosowanych w obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC).Oprogramowanie SCOOP umożliwiło wyraźne ograniczenie ilości ścinków, a także usprawnienie wielu innych funkcji procesu obróbki drewna i produktu, prowadząc do osiągnięcia lepszych wskaźników wydajności.

Oprócz praw własności intelektualnej do oprogramowania SCOOP uczestniczące w projekcie MŚP są teraz bardziej świadome kwestii optymalizacji programowej oraz ogólnych korzyści z niej wynikających. Uzyskały one doświadczenie w zakresie oceny i procedur zakupowych, a tym samym zwiększyły szanse na skuteczniejsze i efektywniejsze wdrażanie nowych technologii. Tym samym wyniki projektu SCOOP powinny w sposób istotny zwiększyć konkurencyjność europejskich MŚP w branży mebli drewnianych, przynoszą jednocześnie korzyści europejskim konsumentom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę