Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ZEST — Wynik w skrócie

Project ID: 39051
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niderlandy

Wsparcie dla energii o zerowej emisji

Nowa inicjatywa z zakresu zarządzania i administracji, mająca na celu wspieranie platformy zerowej emisji, poszerzyła cele i pomogła promować nowe technologie w tej dziedzinie.
Wsparcie dla energii o zerowej emisji
Produkcja energii w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi przy zerowej emisji dwutlenku węgla wymaga wspólnych badań i współpracy na wielu poziomach. W ramach finansowanego przez UE projektu "Sekretariat Zeffpp" (ZEST) udało się stworzyć biuro lub sekretariat dla Platformy technologicznej elektrowni zasilanych paliwami kopalnymi przy zerowej emisji dwutlenku węgla (ETP-ZEP).

Projekt ZEST wspierał działalność inicjatywy ETP-ZEP, znanej także jako Platforma zerowej emisji (ZEP). Projekt koncentruje się na wspieraniu jej administracji, zarządzania oraz walki z problemami związanymi z komunikacją. Projekt dostarcza metod i narzędzi do dalszego wspólnego działania i postępu w obszarze nowej generacji elektrowni o zerowej emisji. Organ działa zgodnie z celami polityki UE na poziomach ochrony środowiska i przemysłowych, a w razie potrzeby także współpracuje z ekspertami w tych dziedzinach.

Aby umożliwić najlepsze możliwe zarządzanie Platformą zerowej emisji (ZEP) oraz wsparcie naukowe i przemysłowe, w ramach projektu ZEST zatrudniono niezależnych ekspertów w dziedzinie energetyki pochodzących z największych międzynarodowych firm.

W ten sposób projekt był w stanie zapewnić ogromną liczbę cennych usług wymaganych przez ETP-ZEP. Wzmocnił platformę i dał gwarancję, że różne rodzaje podmiotów przyczyniły się do osiągnięcia celów projektu i ZEP. Informacje o postępach, jakie zawdzięczamy projektowi, były rozpowszechniane podczas seminariów i spotkań, jak również poprzez odpowiednie publikacje. Utworzono także informacyjną stronę internetową projektu, służącą do przekazywania informacji, także tych na temat postępów związanych z platformą ZEP.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę