Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EFSUPS — Wynik w skrócie

Project ID: 42894
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Zabawa i nauka z ziemią

Małe dzieci chętnie brudzą się i bawią się tym, co daje natura. W ramach jednego z projektów poszukiwano sposobów na wykorzystania takiej zabawy w edukacji.
Zabawa i nauka z ziemią
Finansowany ze środków UE projekt "Badanie ziemi – podstawy poznania naukowego w szkołach podstawowych" (Efsups) miał na celu ulepszenie kształcenia zawodowego nauczycieli wczesnoszkolnych i opiekunek dzieci w szkołach podstawowych jako sposób promowania wiedzy naukowej u dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Projekt, obracający się wokół edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD), koncentruje się na kwestiach związanych z glebą w celu opracowania programu nauczania oraz prostych eksperymentów dla dzieci, tak by mogły one poznać bliżej zjawiska natury.

Na początku trwania projektu partnerzy działający w jego ramach założył grupę dyskusyjną i opracowali stronę internetową z myślą o rozpowszechnianiu nowych materiałów i pomocy dydaktycznych, wspieraniu działań nauczycieli i pedagogów oraz ułatwieniu wymiany doświadczeń związanych z nauczaniem, a także komunikacji między partnerami projektu, nauczycielami i wychowawcami. Wyniki projektu i materiały do pobrania są dostępne w Internecie pod adresem http://www.teaching-soil.eu i http://www.exploring-the-ground.eu.Raport ewaluacyjny Efsups obejmował spojrzenie na doświadczenia nauczycieli i uczniów biorących udział w zaawansowanych szkoleniach i seminariach. Miał on także na celu analizę efektów programu nauczania i odkrycie, w jaki sposób zostały zrealizowane cele materiałów dydaktycznych. Wstępnie zdefiniowane czynności ewaluacyjne skupiały się m.in. na zbadaniu równowagi płci, nauki eksperymentalnej, wiedzy naukowej i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, jak również możliwości zarządzania programem nauczania.

Opinie otrzymywane z różnych krajów biorących udział w projekcie zostały wykorzystane do sformułowania sugestii dotyczących poprawy oferowanych materiałów. Okazało się na przykład, że program nauczania i podejście musiały brać pod uwagę status zawodowy nauczycieli działających w obszarze nauczania początkowego oraz nauczycieli w szkołach podstawowych, którzy najprawdopodobniej nie zostali przeszkoleni z myślą o nauczaniu przedmiotów ścisłych oraz którzy mogą nie posiadać wystarczającej wiedzy na temat gleby i kwestii z nią związanych.

Program okazał się wykonalny z technicznego punktu widzenia, zważywszy, że najbardziej potrzebny sprzęt znajduje się w codziennym otoczeniu (dom i szkoła) lub nawet może zostać wykonany z codziennych odpadów. Materiały również łatwo kupić, co sprawia, że program jest przystępny dla szkół, które mają niewielkie wsparcie finansowe. Uwypuklone zostały jednak trudności związane z dostępem do Internetu oraz szeroką dostępnością materiałów internetowych.

Dzieci wyrażały pozytywne opinie i entuzjastycznie podeszły do doświadczeń realizowanych z użyciem materiałów dydaktycznych. Programowi Efsups udało się więc przybliżyć dzieciom świat przyrody i nauczyć je poświęcania mu uwagi.

Informacje, kierowane do różnorodnych grup odbiorców, były rozpowszechniane z użyciem wielu środków – za pośrednictwem strony internetowej, mediów, wpisów w Internecie, prezentacji seminaryjnych i konferencji. Działania i wysiłki realizowane w ramach projektu w dużej mierze wypełniły pierwotne cele i wniosły elementy edukacji w zakresie nauk ścisłych do grona młodych osób. Takie inicjatywy będą sprzyjać zwiększeniu świadomości środowiska, a także otwarciu się dociekliwych umysłów na świat nauki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę