Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ERID-WATCH — Wynik w skrócie

Project ID: 43004
Źródło dofinansowania: FP6-SUPPORT
Kraj: Francja

Badanie infrastruktur badawczych

Po zbadaniu infrastruktur badawczych w całej Europie, UE przedstawiła szereg zaleceń, które zachęcają do innowacyjności, wspierają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz dalszy rozwój na wielu frontach.
Badanie infrastruktur badawczych
W związku z postępem, który następuje w świecie w niespotykanym dotychczas tempie, w wielu nowych i ważnych dziedzinach, takich jak energia, zasoby wodne, choroby zakaźne, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój, wymaganych jest więcej badań. W tym świetle, finansowany przez UE projektu "Obserwacja rozwoju europejskiej infrastruktury badawczej" (ERID-WATCH) miał na celu wzmocnienie infrastruktur badawczych w Europie. Zbadano wpływ badań naukowych i wykorzystania wyników badań, a także relacje między instytucjami badawczymi a przemysłem. Co ważne, projekt miał przyczynić się do oceny skutków badań w przyszłości.

W ramach projektu ERID-WATCH prowadzono dwa ważne badania dotyczące skuteczności i wpływu rynku europejskich infrastruktur badawczych; sporządzono dwa raporty, w których zajęto się także rolą rządu i przemysłu. Przedstawiono również zalecenia dla stron finansujących, użytkowników, dostawców oraz samych infrastruktur badawczych. Dokonując podziału rynku infrastruktur badawczych na dwie kategorie, tj. rynek naukowy i rynek przemysłowy, określono słabe strony i obszary wymagające poprawy. Zajęto się m. in. takimi dziedzinami, jak mobilność pracowników oraz rozwój nowych narzędzi.

Podsumowując, w ramach projektu ERID-WATCH zaproponowano utworzenie europejskiego forum informacyjnego dla infrastruktur badawczych za pośrednictwem portalu internetowego zawierającego najważniejsze informacje na temat kluczowych obiektów badawczych. Celem projektu było wspieranie rozwoju "rynku" między infrastrukturami badawczymi i przedsiębiorstwami, zwłaszcza MŚP, poprzez wspieranie wczesnego angażowania się w projekty i intensywnej budowy sieci współpracy. Wyniki projektu zostały przedstawione na stronie internetowej projektu, jak również w podręczniku zawierającym sformułowane ustalenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę