Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAFETALK — Wynik w skrócie

Project ID: 32585
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Polska

Ograniczanie skali kradzieży własności intelektualnej w przystępny sposób

Kradzież własności intelektualnej odnosi się do celowego zastosowania urządzeń elektronicznych w celu pozyskiwania, przechowywania i transferu informacji poufnych. Zjawisko to rozprzestrzeniło się drastycznie w epoce zarządzania danymi komputerowymi i stanowi coraz większe zagrożenie dla konkurencyjności wielu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Europie.
Ograniczanie skali kradzieży własności intelektualnej w przystępny sposób
Mianowicie, 750 tys. technologicznych MŚP w UE co roku zgłasza 120 tys. wniosków patentowych oraz uważa, iż własność intelektualna stanowi 82% wartości przedsiębiorstwa. Jedyny dostępny obecnie środek przeciwdziałający kradzieży własności intelektualnej kosztuje około 48 tys. euro rocznie – wydatek, na który niewiele MŚP może sobie pozwolić.

Oprócz firm technologicznych oraz ich oczywistej własności intelektualnej, do innych MŚP narażonych na kradzież własności intelektualnej zalicza się 120 tys. małych i średnich kancelarii prawnych, 250 tys. małych i średnich firm księgowych oraz 250 tys. małych i średnich towarzystw ubezpieczeniowych. Kradzież przyjmuje wszelakie formy, począwszy od wyłudzenia środków, poprzez fałszywe roszczenia ubezpieczeniowe aż po przywłaszczenie.

Projekt "Opracowanie detektora ciągłej analizy spektralno-harmonicznej częstotliwości radiowej" (Safetalk) miał na celu stworzenie próbnego portalu umożliwiającego wykrywanie różnorodnych urządzeń elektronicznych wykorzystywanych do kradzieży własności intelektualnej. Detekcja i identyfikacja takich urządzeń umożliwia następnie powstrzymanie ich użytkowników przed dostępem do wrażliwych obszarów, a tym samym ogranicza kradzież własności intlelktualnej.

W ramach projektu Safetalk stworzono niedrogi system wykrywania i identyfikacji, który wykazuje potencjał znacznego zwiększenia konkurencyjności europejskich MŚP. Ponadto system może także chronić obywateli Europy przez bezprawnym wykorzystywaniem ich danych osobowych. Wreszcie system ten powinien dać przewagę konkurencyjną europejskim producentom urządzeń nadzorczych i antyszpiegowskich, pomagając im wprowadzać owe urządzenia za pośrednictwem dużych dostawców w Ameryce Północnej w tym lukratywnym i rozwijającym się sektorze gospodarki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę