Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SMEROBOT — Wynik w skrócie

Project ID: 11838
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Roboty typu "podłącz i produkuj" stają się rzeczywistością

Zaawansowany system robotyczny może pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w szybszej i bardziej ekonomicznej produkcji towarów, modernizując rozwiązania ręczne i dając europejskiemu przemysłowi wytwórczemu niezwykle potrzebny impuls.
Roboty typu "podłącz i produkuj" stają się rzeczywistością
Zautomatyzowane maszyny, czy po prostu roboty, mogą przynieść MŚP ogromne korzyści. Finansowany ze środków UE projekt "Europejska inicjatywa robotyczna na rzecz wzmocnienia konkurencyjności produkcyjnej MŚP" (Smerobot) miał na celu opracowanie rodziny uniwersalnych, ekonomicznych robotów. Jego założeniem było stworzenie robotów, które "intuicyjnie" rozumieją polecenia, spełniają wymogi bezpieczeństwa oraz integrują się szybko z istniejącymi środowiskami produkcyjnymi.

W ramach tego czteroletniego projektu prowadzono intensywne działania badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie. Opracowano prototypy robotów w różnych sektorach, takich jak przemysł metalowy i drzewny, a także przeprowadzono szkolenia dla użytkowników końcowych podczas licznych warsztatów. Rozpowszechniono także rezultaty projektu Smerobot poprzez targi, publikacje oraz prezentacje wideo.

Ponadto w systemie uwzględniono kwestie społeczno-gospodarcze oraz opłacalność, stosując narzędzia szkoleniowe i narzędzia wspierające podejmowanie decyzji. Udzielono wsparcia użytkownikom, projektantom i integratorom systemów, organizując interaktywne szkolenia i działania edukacyjne.

System robotyczny okazał się w firmach przydatny na wiele sposobów – w zależności od tego, w jaki sposób został włączony do działań biznesowych. Co ważne, system wyposażono w moduł szkoleniowy, związany z oceną automatyzacji z ludzkiego punktu widzenia, pozwalający ocenić strategię wdrożenia systemów robotycznych. Dostępne są w nim także dostosowane modele finansowania i modele biznesowe, obejmujące inteligentny rachunek kosztów cyklu życia do oceny zalet ekonomicznych systemu. Podsumowując, w systemie można porównać koszty i korzyści związane z ręcznymi oraz zautomatyzowanymi rozwiązaniami produkcyjnymi w MŚP, uzyskując informacje dotyczące zasadności i zalet stosowania tych ostatnich. Taki system mógłby przynieść przemysłowi europejskiemu kolosalne korzyści.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę