Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROCARP — Wynik w skrócie

Project ID: 22665
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Węgry

Nowe markery ułatwiające zwalczanie chorób karpia europejskiego

Częstym zagrożeniem dla hodowli ryb jest podatność na choroby. W ostatnich badaniach skoncentrowano się na podnoszeniu odporności karpia europejskiego na choroby.
Nowe markery ułatwiające zwalczanie chorób karpia europejskiego
W rankingu ryb słodkowodnych, uszeregowanych według ich istotności dla branży akwakultury, karp pospolity zajmuje trzecie miejsce. W programach genetycznych koncentrowano się do tej pory na zastosowaniu hodowli wsobnej w celu uzyskania odmian wysokowydajnych, jednak to podejścia ma wadę w postaci podatności na choroby. Zagrożenie dla hodowli karpia na terenie wielu krajów stanowią dwie choroby: wirus KHV (koi herpesvirus) oraz erytrodermatoza.

Dobór pod kątem genetycznej odporności na choroby wiąże się z ryzykiem stworzenia odmian nosicieli. W odpowiedzi, w ramach finansowanego przez UE projektu Eurocarp, próbowano zidentyfikować geny oraz loci cechy ilościowej, które mogą decydować o odporności na choroby bez obawy o ich przenoszenie.

Naukowcy uczestniczący w projekcie Eurocarp pomogli w stworzeniu bazy danych Carpbase oraz odpowiednich układów mikromacierzowych do pomiaru ekspresji genów. Dzięki nowemu, wysokowydajnemu systemowi sekwencjonowania DNA usprawniono oznaczanie sekwencyjnych znaczników ekspresji (EST), aby odkryć sekwencje genowe, które następnie zmapowano.

W ramach projektu Eurocarp udało się określić oraz scharakteryzować wiele więcej genów związanych z chorobami, w tym również geny odpowiedzialne za reakcje na kontakt z wirusami i bakteriami. Odnotowano dużą dziedziczność przy masie połowowej 1 kg oraz przeżywalność w stawach.

Ogólnie zgromadzone dane sugerują, że można osiągnąć genetyczne korzyści z hodowli selektywnej. W celu wskazania nowych, zoptymalizowanych podejść do selektywnego udoskonalania odmian karpia na całym świecie sporządzono modele na podstawie zbiorów danych zgromadzonych w najnowszej wersji bazy danych Carpbase. Z artykułem "Genomic resources for carp" (Zasoby genowe karpia) można zapoznać się w Internecie pod adresem http://www.agf.liv.ac.uk/cb7pathways/.

Z punktu widzenia materiałów w formie papierowej, w ramach projektu Eurocarp przygotowano katalog w języku angielskim i rosyjskim, w którym opisano szczegóły hodowli 72 odmian karpia w różnych strefach naturalno-klimatycznych Europy Środkowej i Wschodniej. Projekt Eurocarp dostarczył wielu cennych informacji stronom zainteresowanym oraz przedstawicielom branży z wysokich sfer społecznych i ekonomicznych UE, z równoczesnym uwzględnieniem perspektywy globalnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę