Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CLEANSOIL — Wynik w skrócie

Project ID: 13420
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Nowy sposób na zanieczyszczone gleby

Opracowano nową metodę walki z zanieczyszczeniem gleby. Opiera się ona na umieszczeniu w ziemi przewodów, poprzez odpowiednie otwory, co pozwala na wchłonięcie szkodliwych substancji.
Nowy sposób na zanieczyszczone gleby
Zanieczyszczenia, które docierają do gleby, takie jak metale ciężkie, chlor czy płyny chłodzące, mogą być bardzo szkodliwe dla wód gruntowych. W obrębie UE jest około 1,5 mln zanieczyszczonych miejsc, co obejmuje byłe tereny wojskowe, lotniska, stacje benzynowe oraz tereny przemysłowe.

W ramach sponsorowanego przez UE projektu "Innowacyjna metoda bezpośredniego oczyszczania zanieczyszczonej gleby w obrębie istniejącej infrastruktury" (Cleansoil) zbadano bardziej przyjazne dla środowiska i możliwe do zrealizowania opcje wykopywania i usuwania zanieczyszczonej gleby. Członkowie zespołu analizowali możliwości radzenia sobie z niebezpiecznymi substancjami bezpośrednio na miejscu i przy wykorzystaniu rozwiązań pozwalających na działanie pod budynkami, torami bądź innymi elementami infrastruktury.

Właściwa metoda polega na włożeniu w wywiercone otwory przewodów i wchłonięciu zanieczyszczeń. Przewody są następnie wyciągane, a całą procedurę powtarza się do czasu aż gleba jest czysta. Zespół projektu zbadał różne sorbenty (materiały wchłaniające zanieczyszczenia), dzięki czemu można było wskazać te najbardziej odpowiednie dla każdego typu zanieczyszczenia.

Po wskazaniu sorbentów, zespół projektu Cleansoil zabrał się za testowanie tego stosunkowo prostego rozwiązania, aby sprawdzić jego skuteczność w zetknięciu z takimi substancjami zanieczyszczającymi jak chlorowane rozpuszczalniki, węglowodory ropopochodne i metale ciężkie. Opisano sposoby rozpoznawania warunków gleby i wód gruntowych, co pozwoli na łatwiejsze zastosowanie nowego systemu.

Można oczekiwać, że praktyczne wdrożenie tej technologii rozwiąże problem zanieczyszczonej gleby i przywróci jej równowagę, minimalizując zanieczyszczenie wód gruntowych oraz rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających. Wyniki projektu oraz informacje na temat problemów dotyczących ochrony środowiska, gospodarczych i zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem gleby zostały rozpowszechnione wśród zainteresowanych stron.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę