Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CABRI-VOLGA — Wynik w skrócie

Project ID: 13424
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Zrównoważony rozwój: rozwiązania dla Wołgi

Zespół finansowanego ze środków UE projektu określił wyzwania związane ze zrównoważonym zarządzaniem Wołgą i zaproponował odpowiednie rozwiązania.
Zrównoważony rozwój: rozwiązania dla Wołgi
Wołga, uważana za największą rzekę w Europie, płynie przez europejską część Rosji i wpada do Morza Kaspijskiego. Jednak na rzekę i jej dorzecza coraz większy wpływ mają otaczające ją miasta.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Współpraca dla dużej rzeki: instytucjonalna koordynacja i zarządzanie ryzykiem środowiskowym w obrębie dorzecza Wołgi" (CABRI-VOLGA) podjęto próbę skoordynowania zarządzania środowiskowego w obrębie tego istotnego akwenu wodnego. W ramach projektu współpracowało ponad 70 ekspertów, którzy starali się wskazać wyzwania związane z ochroną środowiska i zasugerować właściwe rozwiązania.

Badanie objęło takie kwestie jak jakość wody, woda pitna, kanalizacja, zdrowie publiczne, bioróżnorodność oraz naturalne siedliska. Partnerzy projektu zbadali wrażliwość dorzecza Wołgi, skupiając się m.in. na takich zagadnieniach jak zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych, rozwój gospodarczy oraz zrównoważony transport.

Położono nacisk na promowanie współpracy między kluczowymi stronami i instytucjami, aby móc lepiej oceniać i opracowywać rozwiązania mogące sprostać wyzwaniom związanym z ochroną środowiska. Prowadzone działania miały na celu poprawienie sytuacji ludzi i środowiska w Rosji i Europie.

W celu zwiększenia uczestnictwa w projekcie zespół CABRI-VOLGA zaprosił do udziału reprezentantów ponad 500 kluczowych instytucji, dzięki czemu zagwarantowano zrównoważone zarządzanie ryzykiem na poziomie międzynarodowym oraz wzbogacono globalny plan działania. Wszystkie wyniki projektu zostały rozpowszechnione poprzez raporty, e-maile, biuletyny oraz informacje umieszczane na stronach internetowych zarówno w języku angielskim, jak i rosyjskim.

Inicjatywy prowadzone w ramach projektu powinny pomóc uczynić z Wołgi dorzecze bardziej zrównoważone.

Ten przydatny model może również stać się inspiracją dla innych projektów związanych z innymi dorzeczami na całym świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę