Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROMEDCITRUSNET — Wynik w skrócie

Project ID: 43146
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Portugalia

Kraje śródziemnomorskie pracują nad poprawą w sektorze owoców cytrusowych

Inicjatywa finansowana przez Unię zgromadziła naukowców i przemysłowców z całego basenu Morza Śródziemnego w celu stworzenia trwałej sieci dla badań nad bezpieczniejszymi i lepszymi łańcuchami dostaw owoców cytrusowych.
Kraje śródziemnomorskie pracują nad poprawą w sektorze owoców cytrusowych
Śródziemnomorscy plantatorzy cytrusów należą do największych na świecie producentów, a Europa jest jednym z ich największych rynków. Projekt Euromedcitrusnet dał UE i śródziemnomorskim krajom partnerskich (MPC), takim jak Egipt, Maroko i Tunezja, szansę nawiązania współpracy w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa łańcuchów dostaw cytrusów. Członkowie konsorcjum zbadali obecną politykę i procedury oraz opracowali zalecenia i plan działania na rzecz proponowanych projektów badawczych.

Ulepszenia w sektorze owoców cytrusowych odzwierciedlają zmianę w kierunku zwiększonego bezpieczeństwa w całym przemyśle spożywczym. Cytrusy odgrywają ważną rolę w gospodarkach wszystkich krajów basenu Morza Śródziemnego. Inicjatywa Euromedcitrusnet spowodowała podniesienie jakości owoców cytrusowych, jak również wzrost bezpieczeństwa. Doprowadziła jednocześnie do wymiany informacji w różnych obszarach, począwszy od gospodarki wodnej, aż po odporność na szkodniki i zwiększoną tolerancję na surowsze warunki klimatyczne.

Inicjatywa sieci powstała w celu nawiązania współpracy międzynarodowej oraz wsparcia rozwoju polityki poprzez rozwój badań powiązanych z bieżącymi kwestiami. Projekt Euromedcitrusnet pozwolił również małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) wziąć udział w badaniach poprzez ułatwienie dostępu do wymaganej wiedzy, szkoleń i technologii. Rezultatem było lepsze wykorzystywanie wyników badań i podwyższony poziom innowacji.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę