Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EVIDENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 43654
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Bośnia i Hercegowina

Reforma opieki psychiatrycznej na Bałkanach

Przy współpracy z międzynarodowymi organizacjami, w ciągu ostatniego dziesięciolecia Bośnia i Hercegowina zdołała przeprowadzić zasadniczą reformę systemu opieki psychiatrycznej. Jednakże konieczność dalszego rozwoju tego sektora w krajach Bałkanów Zachodnich wymaga wysokiej jakości badań nad reformą systemu opieki psychiatrycznej.
Reforma opieki psychiatrycznej na Bałkanach
Właśnie w tym celu opracowano projekt "Wzmocnienie możliwości badawczych i ocena usług sektora opieki psychiatrycznej w Bośni i Hercegowinie" (Evidence), w ramach którego utworzono jednostkę badawczą przy Wydziale Psychiatrii na Uniwersytecie Clinical Center w Sarajewie (KCUS). Partnerzy projektu dostrzegli w tym wydziale potencjał do przeprowadzenia konsolidacji wiedzy w zakresie zrównoważonych badań prowadzonych w tym regionie oraz możliwość uzyskania dostępu do sieci opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w celu przeprowadzenia badań związanych z tymi sektorami.

Korzystając z tego zaplecza, uczestnicy projektu zgromadzili potrzebną wiedzę fachową uzyskaną wśród lokalnych środowisk akademickich i stworzyli zakrojoną na szeroką skalę infrastrukturę do przeprowadzenia stosownych badań. W ten sposób projekt przygotował grunt pod działania zmierzające do wzmocnienia możliwości badawczych i przeprowadzenia oceny sektora pomocy psychiatrycznej w Bośni i Hercegowinie.

Próby stworzenia sieci kontaktów zakończyły się sukcesem i doprowadziły do zainicjowania indywidualnych i grupowych kontaktów na rzecz badań nad oceną systemu pomocy psychiatrycznej. Przeprowadzenia takiej oceny podjął się Wydział Psychiatrii Uniwersytetu w Sarajewie. W ramach projektu Evidence, użytkownicy Sieci na rzecz Badań nad Ochroną Zdrowia Psychicznego (MNH Services Research Network) przeprowadzili szereg badań dotyczących analizy danych pierwotnych, skuteczności psychoedukacji w leczeniu osób z depresją jednobiegunową, skuteczności interwencji psychiatrycznych u pacjentów ze zdiagnozowaną depresją oraz rutynowego zbierania danych (RDG).

Wyniki uzyskane w ramach projektu i przeprowadzonych badań pomogły w podniesieniu świadomości wśród pracowników służby zdrowia odnośnie do konieczności prowadzenia badań w zakresie opieki psychiatrycznej, zwłaszcza w kontekście kryzysu społeczno-ekonomicznego. Projekt okazał się również skutecznym narzędziem w upowszechnieniu wiedzy na temat dostępnej pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz skuteczności takiego leczenia wśród grup podwyższonego ryzyka. Projekt stał się bodźcem do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie ryzyka stygmatyzacji osób szukających pomocy psychiatrycznej.Działania dążące do upowszechnienia wiedzy przyczyniły się do sukcesu projektu. Stale prowadzone badania i wymiana informacji pomogą w rozwoju polityki zdrowotnej i społecznej w tym regionie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę