Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SOCOLD — Wynik w skrócie

Project ID: 508462
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Austria

Wykorzystanie energii słonecznej do chłodzenia

Czołowi europejscy eksperci zajmujący się energią słoneczną opracowali prototypy urządzeń służących do przekształcania energii słonecznej na potrzeby chłodzenia.
Wykorzystanie energii słonecznej do chłodzenia
Od starożytności wykorzystywano światło i ciepło słoneczne jako źródło energii. Opracowanie technologii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy i wentylatory ułatwiło przekształcanie światła słonecznego w energię, którą można wykorzystać. Mimo potencjału energetycznego słońca, jego zastosowanie tej energii w procesach chłodniczych było ograniczone. Problemem tym zajęto się w ramach finansowanego przez UE projektu "Opracowanie i wdrożenie ekonomicznego chłodniczego układu adsorpcyjnego z wykorzystaniem wysokotemperaturowych (120°C) złożonych parabolicznych kolektorów słonecznych" (Socold).

Partnerzy konsorcjum opracowali i wdrożyli prototyp kolektora słonecznego, a także dwa prototypy adsorpcyjnych agregatów chłodzących. Dzięki zastosowaniu technologii złożonego koncentratora parabolicznego, skonstruowano udoskonalony kolektor, będący w stanie zapewnić średnią temperaturę działania na poziomie 120 stopni Celsjusza. Pozwoliło to wprowadzić istotne usprawnienia w panelach płaskich, które nie były w stanie zapewnić wystarczającej temperatury na potrzeby procesu regeneracji adsorbentu.

Głównym innowacyjnym efektem tego projektu jest opracowanie dwóch prototypów chłodziarek adsorpcyjnych działających w różnych zakresach temperatur. W jednym z tych urządzeń starano się uzyskać zakres temperatur odpowiedni na potrzeby klimatyzacji, natomiast w drugim — przechowywania żywności. Prototypowa adsorpcyjna pompa ciepła była złożona z czterech komór: parownika, dwóch adsorberów i kondensatora. Połączono je w taki sposób, aby stale odprowadzać skroploną parę wodną z kondensatora do parownika w celu zapewnienia nieprzerwanego działania.

Podsumowując, kolektor złożonego kondensatora parabolicznego opracowany w ramach projektu Socold można uznać za korzystny kompromis pomiędzy kosztami inwestycji oraz wydajnością, dzięki czemu stał on się bardzo ważnym krokiem naprzód na rynku termicznych systemów słonecznych. Wdrożenie tego produktu powinno pobudzić rozwój branży rozwiązań chłodniczych z wykorzystaniem energii słonecznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę