Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECOSTAR — Wynik w skrócie

Project ID: 502578
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Nadchodzi słońce

Skoncentrowana energia słoneczna jest zaawansowaną technologią, która ma na celu stworzenie nowych możliwości generowania energii. UE chce mieć pewność, że dysponuje najnowocześniejszymi rozwiązaniami w obrębie tej technologii.
Nadchodzi słońce
Energia słoneczna jest coraz częściej wykorzystywana jako źródło energii, a Europa dąży do tego, aby stać się liderem w tym sektorze. Jedną z najbardziej obiecujących technologii jest koncentracja energii słonecznej (CSP), w której wykorzystuje się soczewki lub lustra, aby skupić dużą ilość światła słonecznego na małym obszarze w celu wytworzenia elektryczności. Finansowany ze środków unijnych projekt "Europejski plan działania w zakresie skoncentrowanej słonecznej energii cieplnej" (Ecostar) miał na celu udoskonalenie technologii związanej z CSP i zmniejszenie kosztów jej wykorzystania. W ramach projektu pracowano również nad udoskonaleniem badań w ramach CSP i udzieleniem niezbędnego wsparcia dla programów badawczych w tej dziedzinie.

Z racji tego, że różne technologie CSP wkraczają obecnie na rynek, zespół Ecostar analizował wpływ tych innowacji na koszt wytwarzania elektryczności. Umożliwiło to określenie, które z tych technologii są warte dalszych prac oraz wyznaczenie obszarów badań i rozwoju (R&D) oraz niezbędnych komponentów (np. kanały paraboliczne, wieża centralna itp.).

W ramach projektu opracowano model służący do pomiaru rocznej produkcji elektryczności w przeliczeniu na godziny, z uwzględnieniem miejsca produkcji, danych meteorologicznych, krzywej obciążenia, promieniowania słonecznego, przechowywania energii cieplnej i innych czynników. Kolejnym ważnym czynnikiem uwzględnionym w badaniach był fakt, że najnowsze przebadane innowacje mają zróżnicowane szanse powodzenia i znajdują się w różnych fazach rozwoju.

Badacze odkryli, że obecnie najlepiej rozwiniętą technologią jest system rynien parabolicznych, który wykorzystuje olej termiczny w charakterze przekaźnika ciepła. Zespół zwrócił również uwagę na fakt, że w Hiszpanii planuje się stosowanie technologii CSP z wykorzystaniem systemu przechowywania energii cieplnej opartego na płynnej soli. Uczestnicy projektu wyliczyli, że przy zastosowaniu tych wstępnych systemów przeciętny koszt elektryczności wyniesie 17-18 eurocentów/kWh, czyli o wiele mniej niż przy wykorzystaniu innych rozpatrywanych technologii.

Kolejna obiecująca technologia hybrydowa opiera się na integracji energii słonecznej w turbinie gazowej/cyklu łączonym, przy wykorzystaniu zarówno paliw kopalnych jak i energii słonecznej za mniej niż 9 eurocentów/kWh. Uczestnicy projektu mieli nadzieję, że dalsze udoskonalenia technologii przekaźnikowej w znacznym stopniu zwiększą wykorzystanie energii słonecznej w przyszłości.

Chociaż to rynek i przemysł ostatecznie zadecydują, które z technologii będą dalej rozwijane, badacze Ecostar są przekonani, że redukcja kosztów na poziomie 25-35% będzie możliwa w przypadku zastosowania większości z tych technologii. Lepsze wyniki w zakresie koncentracji energii będą miały duży wpływ na redukcję kosztów elektryczności. Podsumowując, jeśli wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania energetyczne oraz stopień rozwoju CSP, przyszłość tej technologii maluje się w różowych barwach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę