Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SRS NET AND EEE — Wynik w skrócie

Project ID: 6631
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Grecja

Lepsze dane, lepsza polityka zrównoważonej energii

Rozwój europejskiej mapy drogowej wdrożenia technologii energii odnawialnych wymaga od zainteresowanych stron dostępu do bardzo dużej ilości wysokiej jakości danych. Finansowani ze środków UE naukowcy pozyskali kompleksowe dane statystyczne i dostarczyli ważne zalecenia dotyczące metod zbierania informacji w celu wsparcia zrównoważonej polityki energetycznej.
Lepsze dane, lepsza polityka zrównoważonej energii
Projekt "Naukowy system odniesienia w zakresie nowych technologii energetycznych, efektywności końcowego wykorzystania energii oraz badań i rozwoju technologii energetycznych" (SRS NET AND EEE) został zainicjowany, by kompleksowo ocenić europejskie technologie energii odnawialnej, inne technologie czystej energii oraz tradycyjne technologie energetyczne, takie jak te oparte na paliwach kopalnych i reaktorach jądrowych.

Celem było udostępnienie bezstronnych, zorganizowanych i naukowo uzgodnionych informacji technicznych i ekonomicznych do porównań i zaleceń dotyczących przyszłych badań i rozwoju technologicznego (BRT). Konsorcjum położyło szczególny nacisk na rozwój metodologii zbierania danych, uwzględniając fakt, że porównania i analizy porównawcze mogą być tylko tak dobre jak oryginalne dane wykorzystywane w analizach.

W wyniku ścisłej współpracy i koordynacji działań statystycznych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE), zespół opracował kwestionariusz wraz z Działem Statystycznym Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE), Międzynarodową Agencją Energetyczną (IEA) oraz Eurostatem. Naukowcy poprosili krajowe organy administracyjne i agencje energetyczne o zapewnienie wiarygodnych danych statystycznych na temat produkcji energii elektrycznej i ciepła, dostaw pierwotnych, sektora transformacji, zużycia końcowego oraz mocy zainstalowanej dla energii elektrycznej z OZE.

Naukowcy odkryli, że technicznie i komercyjnie dojrzałe technologie można odpowiednio zdefiniować według danych o kosztach, produkcji i wydajności. Jednak ocena nowych technologii o dużym potencjale ulepszeń technologicznych i redukcji kosztów wymaga modeli prognozujących postęp.

Ponadto konsorcjum znalazło najbardziej uderzające rozbieżności w danych z ogólnych grup OZE, efektywności końcowego wykorzystania energii (EEE) i innych technologii energetycznych (OET) w porządku ważności. Prywatne źródła danych BRT stanowiły szczególny problem w zakresie oceny EEE. Ponadto większość danych dotyczących OET była problematyczna, skłaniając zespół do opracowania karty danych w celu wsparcia standaryzacji zbierania danych.

Wynik projektu SRS NET AND EEE, Europejski Naukowy System Referencyjny w zakresie energii odnawialnej i efektywnej technologii końcowego wykorzystania, zapewnia asymilację aktualnych, spójnych i wysokiej jakości danych, jak również metodologię lepszego gromadzenia i porównywania danych.

Wyniki powinny stanowić podstawę rozwoju przez UE przyszłych modeli energetyczno-gospodarczo-środowiskowych oraz przepisów UE wspierających politykę zrównoważonej energii, a tym samym w znaczący sposób przyczynić się do globalnego łagodzenia zmian klimatycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę