Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WASTEWATERRESOURCE — Wynik w skrócie

Project ID: 21028
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Szwajcaria

Badania nad zasobami wodnymi skierowane do młodzieży

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy, przy pomocy kreatywnych metod próbowano zachęcić dzieci do eksperymentów na ekosystemach. Uczniowie mogli bawić się, korzystając z modeli biologicznych i badając naturalne procesy.
Badania nad zasobami wodnymi skierowane do młodzieży
Nauki przyrodnicze odgrywają ważną rolę w rozwiązywaniu problemów wywołanych działalnością człowieka, takich jak zmiany klimatyczne. Jednak obecnie coraz mniej młodych ludzi wybiera studia i karierę zawodową w tej dziedzinie. Świat przyrody jest atrakcyjny dla wszystkich dzieci i można to wykorzystać w nauczaniu dzieci obu płci oraz uczniów z upośledzeniami oraz trudnościami w nauce.

W związku z tym stworzono projekt "Zabawa z wodą: Wprowadzenie do inżynierii ekologicznej w szkołach podstawowych, mające na celu zwiększenie zainteresowania oraz stopnia zrozumienia nauk przyrodniczych" (Wastewaterresource), którego celem było zachęcenie dzieci do większego zaangażowania w nauki przyrodnicze. W ramach projektu opracowano i poddano ocenie materiały edukacyjne dotyczące technologii środowiskowych, przeznaczone dla dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 10 do 13 lat.

Dla partnerów projektu podstawą zajęć klasowych były cztery różne modele biologiczne, pomagające uczniom zrozumieć podstawowe pojęcia z dziedziny ekologii. Dzieci poznały cykle zachodzące w przyrodzie oraz rolę ekosystemów, a także odkryły możliwości wykorzystania ścieków w charakterze zasobu naturalnego.

Uczniowie stworzyli niedrogie, łatwe w przygotowaniu modele przedstawiające sposoby przetwarzania wody i ścieków oraz zajęli się ich obsługą. Modele te obrazowały ponowne wykorzystanie składników odżywczych zawartych w ściekach oraz wpływ tych ostatnich na ekosystemy.

Model Fabryka kompostu umożliwił uczniom eksperymentowanie z materiałami biodegradowalnymi oraz tymi, które nie ulegają rozkładowi. Dzięki modelowi Od ryb do pomidorów dzieci mogły zdobyć w klasie wiedzę na temat łączenia hodowli ryb z uprawą pomidorów. Model o nazwie Tajemnice rzek posłużył do pokazania, w jaki sposób rzeki reagują na różne warunki i skażenia, czyli problemy, które można dogłębniej badać podczas wycieczek klasowych. Na podstawie modelu Oczyszczanie wód za pomocą roślin dzieci dowiedziały się jak wygląda oczyszczanie ścieków za pomocą sztucznych bagien oraz poznały przepis na "sztuczne ścieki".

Nauczyciele uzyskali pomoc za pośrednictwem strony internetowej, na której udostępniano ciągle aktualizowane i udoskonalane materiały dydaktyczne. Jakość oraz skutki stosowania poszczególnych jednostek nauczania były monitorowane za pomocą kwestionariuszy, wywiadów oraz obserwacji.

Dzięki inicjatywie Wastewaterresource udało się zatem zaangażować uczniów i przekazać im wiedzę na temat ponownego wykorzystania ścieków dzięki użyciu zawartych w nich składników odżywczych w drodze recyklingu pierwiastków. W wyniku tych działań udało się przekazać podstawy ekologii oraz rozwinąć zainteresowania młodych naukowców, którzy w przyszłości zajmą się naukami przyrodniczymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę