Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COMMIT — Wynik w skrócie

Project ID: 502289
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES

Zrównoważone połowy

Oczekuje się, iż nowa korzystna inicjatywa UE, uwzględniająca nowe metodologie modelowania i plany dotyczące zarządzania dla rybołówstwa, pozwoli zapewnić przetrwanie różnych gatunków ryb w morzach kontynentów.
Zrównoważone połowy
Zrównoważone połowy i wydajna produkcja owoców morza w UE są uzależnione od postępowego kierownictwa w sektorze rybołówstwa. Finansowany ze środków UE projekt "Tworzenie wieloletnich, angażujących planów zarządzania" (Commit) wsparł zarządzanie sektorem rybołówstwa poprzez wdrożenie wieloletnich planów zarządzania, uwzględniających dynamiczny charakter zasobów. Plany uwzględniały również podkreślenie roli właściwego zarządzania i zachowania zgodności z przepisami.

Podejście projektu Commit do kwestii zarządzania skupiło się szczególnie na czynnikach umożliwiających osiągnięcie pożądanych efektów, np. zrównoważony rozwój i wydajność produktowa. Konieczne było spojrzenie na kwestię niepewności z wykorzystaniem sieci bayesowskich (BBN), celem znacznego usprawnienia zarządzania rybołówstwem. W ramach projektu Commit przeprowadzano trzy badania dotyczące różnych gatunków ryb, z użyciem sieci BBN, w celu opracowania bardziej skutecznych praktyk zarządzania. Wśród badanych gatunków ryb znalazły się sola i gładzica (płaszczka z Morza Północnego), a także morszczuk północny i łosoś bałtycki.

Badanie płaszczek na obszarze Morza Północnego skupiło się na usprawnianiu przemysłu rybołówstwa dzięki optymalizacji pracy rybaków. Uwzględnienie opinii stron zainteresowanych pozwoliło stworzyć nowy bioekonomiczny model, umożliwiający osiągnięcie tych celów. Jednocześnie, w ramach projektu powstał plan odbudowania populacji morszczuka północnego, uwzględniający tempo rozmnażania, śmiertelność, przypadki kanibalizmu i inne założenia, co pozwoliło na stworzenie wieloletnich planów zarządzania. Powstałą metodologię zastosowano również w przypadku wieloletnich planów zarządzania populacja łososia bałtyckiego.

Badacze w ramach projektu skutecznie zastosowali odpowiednie oprogramowanie do stworzenia symulacji, które pozwolą na zrównoważony rozwój rybołówstwa. Uruchomiona została interaktywna strona internetowa, umożliwiająca rozpowszechnianie powiązanych danych, zawierająca ważne dla rybołówstwa informacje, takie jak modele zgodności, udział stron zainteresowanych i usprawnione procedury zarządzania. Dzięki postępom w ramach projektu Commit oczekuje się, iż przyszłość rybołówstwa UE będzie zdrowsza i bardziej zrównoważona.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę