Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Droga ku gospodarce wodorowej

Wprowadzenie gospodarki wodorowej w UE stało się realnym celem dzięki kompleksowej mapie drogowej nakreślającej bariery, szanse i perspektywy takiego przedsięwzięcia.
Droga ku gospodarce wodorowej
Energia wodorowa jest uważana za jedno z ważnych rozwiązań pozwalających przeciwdziałać skutkom kryzysu energetycznego, zmiany klimatu i problemów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu Hyways przedstawili swoją propozycję w tym zakresie, w postaci mapy drogowej i planu działań dotyczących rozpoczęcia stosowania wodoru jako źródła energii. W tym celu badacze zidentyfikowali łańcuchy energetyczne – wykorzystanie energii słonecznej, wiatrowej, atomowej i energii z biomasy – i określili, które z nich byłyby najbardziej optymalne w poszczególnych krajach UE. Następnie obliczyli zużycie energii, emisje i koszty produkcji w ramach tych łańcuchów.

Uczestnicy projektu opisali też najlepsze metody wdrożenia energii wodorowej oraz wpływ takiego procesu na przemysł, infrastrukturę, gospodarkę, społeczeństwo i środowisko. Rozważono specyfikę każdego z regionów, opisując bariery i szanse poszczególnych regionów oraz przeprowadzając analizę infrastruktury i systemów energetycznych. Wśród innych działań w tym zakresie można wymienić analizę scenariuszy do roku 2050 w odniesieniu do różnych sposobów wykorzystania energii wodorowej (transport, gospodarstwa domowe itp.).

Podsumowując, uczestnikom projektu udało się stworzyć mapę drogową w zakresie europejskiej energii wodorowej, uwzględniającą wszystkie regiony UE. Mapa obejmuje aspekty technologiczne i społeczno-ekonomiczne stosowania energii wodorowej i przedstawia różne scenariusze i założenia, określając środki finansowe wymagane do jej realizacji. Autorzy badania określili redukcję kosztów i wsparcie polityczne jako dwa czynniki hamujące konkurencyjność i rozwój technologii.

Określono długoterminową efektywność wymaganą do zmniejszenia emisji oraz najważniejsze korzyści ekonomiczne dla sektora transportowego i energetycznego. Inwestycje w infrastrukturę, dobre zachęty do wdrażania technologii oraz odpowiednie wsparcie działań badawczo-rozwojowych mogą sprawić, że marzenie o gospodarce wodorowej stanie się rzeczywistością. Mapa drogowa przygotowana w ramach projektu Hyways jest doskonałym punktem wyjścia do realizacji tego ambitnego planu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę