Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BENEFISH — Wynik w skrócie

Project ID: 44118
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Lepsze ryby

Analiza kosztów i korzyści dotyczących działań mających na celu ulepszenie akwakultury w Europie pomoże podnieść jakość i zwiększyć ilość ryb trafiających na rynek.
Lepsze ryby
Dobrej jakości rybołówstwo jest pożyteczne dla europejskiej gospodarki i diety, jednak potrzebne są bardziej intensywne działania, aby zoptymalizować koszty i korzyści związane z akwakulturą. Finansowany ze środków UE projekt "Ocena i modelowanie kosztów i korzyści działań na rzecz dobrostanu ryb w europejskiej akwakulturze" (Benefish) był doskonałym krokiem w tym kierunku.

W projekcie wykorzystano robocze wskaźniki dobrostanu (OWI), aby poznać środki kontrolne i ich wpływ na produkcję, jakość produktów oraz konsumentów. Badacze przeanalizowali w oparciu o studia przypadków koszty i korzyści związane z tymi środkami oraz opracowali model analiz decyzji pozwalający porównać zaproponowane rozwiązania.

W pierwszej kolejności uczestnicy projektu Benefish określili koszy i przyczyny śmiertelności w akwakulturze, analizując środki pozwalające ograniczyć to zjawisko. Następnie zbadano przyczyny uszkodzeń płetw, szczególnie w gatunkach hodowlanych, i zaproponowano rozwiązania tego problemu. Na koniec przeprowadzono analizę kosztów i korzyści metod karmienia ryb hodowlanych oraz badanie skutków zmiennego stężenia dwutlenku węgla w intensywnych hodowlach.

Innym ważnym osiągnięciem było kompleksowe modelowanie wpływu OWI na produktywność, a także analiza kosztów i korzyści działań poprawiających dobrostan ryb z wykorzystaniem zaawansowanych metod statystycznych. Na podstawie zgromadzonych danych badacze oszacowali aspekty etyczne i dobrostan zwierząt w produkcji żywności, a także poszerzyli istniejącą wiedzę w zakresie ustalania cen i strategii komunikacyjnych w akwakulturze.

Jednym z najważniejszych osiągnięć projektu było stworzenie modelu analizy kosztów i korzyści dostaw ryb oraz narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie kontroli dobrostanu ryb, pozwalającego oceniać alternatywne strategie. Narzędzie powinno pomóc w podejmowaniu decyzji w zakresie akwakultury i wspierać lepsze praktyki. Wyniki projektu opublikowano w kilku czasopismach naukowych oraz na stronie internetowej Benefish, dzięki czemu dostęp do nich ma cały sektor.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę