Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

E-MENSA — Wynik w skrócie

Project ID: 7124
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Włochy

Odbudować zaufanie do europejskiego łańcucha zaopatrzenia w żywność

Uczestnicy europejskiej inicjatywy stworzyli elektroniczną platformę angażującą zainteresowane strony sektora zaopatrzenia w żywność z całej Europy.
Odbudować zaufanie do europejskiego łańcucha zaopatrzenia w żywność
Coraz częstsze w ostatnich latach kryzysy żywnościowe i zmieniające się standardy bezpieczeństwa żywnościowego w Europie podważyły zaufanie konsumentów do instytucji kontrolujących jakość żywności. Ponadto, nieprzewidziane zdarzenia, spekulacyjne zarządzanie technologiami i zmiany klimatyczne zagrażają stabilności rynku i ciągłości zaopatrzenia w produkty żywnościowe.

Aby poprawić organizację europejskiego łańcucha zaopatrzenia w żywność i odzyskać zaufanie konsumentów, UE sfinansowała projekt "Elektroniczna platforma technologiczna na rzecz europejskiego łańcucha zaopatrzenia w żywność" (E-MENSA). Głównym celem projektu było stworzenie innowacyjnej infrastruktury opartej na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wspierającej łańcuch zaopatrzenia w żywność.

W pierwszej kolejności konsorcjum przeprowadziło wstępne badania obejmujące elementy technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne, które mogłyby przydać się w dalszej części projektu. Partnerzy projektu zainicjowali sieć interesariuszy i opracowali model łańcucha małych i średnich przedsiębiorstw (SMEC) uwzględniający potrzebę wspólnej strategii dla uczestników łańcucha zaopatrzenia w żywność. Sieć łączy także wszystkie zespoły badawcze w tej dziedzinie i pomaga im podejmować inicjatywy zgodne ze strategicznymi celami Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA).

Zaproponowano też utworzenie elektronicznej platformy ułatwiającej zintegrowane zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia w żywność i wdrażanie odpowiednich strategii w Europie. Aby ocenić koszty i korzyści platform elektronicznych dotyczących łańcucha zaopatrzenia w żywność i ich wkład w poprawę jakości bezpieczeństwa żywnościowego, utworzono platformy dyskusyjne dla interesariuszy i ekspertów. W ten sposób udało się określić i ocenić różne podejścia technologiczne, które można by wykorzystać w przyszłości.

Twórcom projektu E-MENSA udało się założyć europejską platformę technologii zaopatrzenia w żywność z pożytkiem dla naukowców, przemysłu i konsumentów. Rozpowszechnienie korzyści płynących z platformy wśród konsumentów i przedsiębiorców pozwoli zwiększyć zaangażowanie interesariuszy, a w dłuższej perspektywie będzie miało pozytywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę