Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOCHEMSENS — Wynik w skrócie

Project ID: 505895
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Lepsze czujniki chemiczne

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy przeprowadzono badania podstawowe dotyczące możliwości rozwoju czujników nanostrukturalnych. Wyniki prac powinny przyczynić się do udoskonalenia istniejącej technologii i podnieść kompetencje europejskich podmiotów zajmujących się tą gałęzią nauki.
Lepsze czujniki chemiczne
Wraz z pojawieniem się nanotechnologii, nanostruktury zaczęłyby być szeroko stosowane w różnych rodzajach czujników. Ze względu na swój mały rozmiar nanostruktury i nanomateriały mają zmienione właściwości fizyczne i chemiczne, a do zmiany ich własności elektrycznych wystarczy zastosowanie drobnych ilości oparów chemicznych. Dzięki temu przy ich pomocy można wykrywać niskie stężenia danego związku chemicznego.

Aby poznać zjawiska nanoskalowe zachodzące w czujnikach nanostrukturalnych i powierzchniach funkcjonalnych, UE sfinansowała projekt "Nanostruktury dla czujników chemicznych" (Nanochemsens). Głównym celem projektu było zbadanie takich zjawisk i stworzenie odpowiednich narzędzi do badania powierzchni oraz procesów nanotechnologicznych pod kątem przyszłych czujników chemicznych.

W pierwszej kolejności naukowcy stworzyli odpowiednie techniki służące do kontrolowanej produkcji czujników nanostrukturalnych i zbadali interakcje czujnik-cząsteczka na powierzchniach funkcjonalnych. Do zbadania nanostruktur wbudowanych w funkcjonalne powierzchnie wykorzystali dwutlenek tytanu – półprzewodnik od dawna stosowany w naukach o powierzchni. Badano także możliwość użycia tlenku wolframu do budowy czujników cienkowarstwowych, ze względu na dużą wrażliwość tego związku na różne gazy (NOx, H2S, NH3, O3).

Partnerzy projektu określili krzywe napięcia pojedynczej cząsteczki platyny o średnicy 8 nm, osadzonej na czystej powierzchni tlenku tytanu. Oprócz tego zbadano różne reakcje powierzchniowe pod kątem czułości krzyżowej czujników tlenkowych na wilgotność. Przedmiotem badań były też mieszaniny warstw tlenków metali/organicznych w kontekście możliwości ich wykorzystania jako czułych warstw do wykrywania lotnych związków organicznych.

Wykorzystanie osiągnięć projektu Nanochemsens w pracach badawczo-rozwojowych z pewnością przyniesie nowe odkrycia naukowe i technologiczne oraz wzmocni konkurencyjność europejskich firm zajmujących się produkcją czujników.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę