Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LIT-NFQS — Wynik w skrócie

Project ID: 3356
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Łotwa

Litewska sieć żywności wspiera europejskie badania

Naukowcy ds. żywności, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa połączyły siły, by stworzyć sieć jakości i bezpieczeństwa żywności na Litwie.
Litewska sieć żywności wspiera europejskie badania
Projekt "Litewska sieć jakości i bezpieczeństwa żywności" (LIT-NFQS) to działanie wspomagające (SSA) finansowane ze środków UE, które pomogło włączyć jakość i bezpieczeństwo żywności do biznesu i sektora przemysłowego. Głównym celem inicjatywy było ustanowienie sieci jakości żywności dla kraju bałtyckiego, a także nawiązanie partnerstwa z europejskimi ośrodkami badawczymi w zakresie jakości żywności.

Działania wspomagające doprowadziły do postępów w zakresie bezpieczeństwa żywności, kontroli jakości żywności oraz nowych procesów produkcyjnych i urządzeń. Działania w ramach projektu obejmowały szkolenia, podnoszenie świadomości i opracowanie wniosków. Dodatkowo krajowi i europejscy partnerzy zarówno ze środowiska biznesowego, jak i akademickiego stworzyli platformy i nowe ośrodki doskonałości.

Inicjatywa LIT-NFQS w znacznym stopniu przyczyniła się do umocnienia europejskiej przestrzeni badawczej (EPB), której rolą jest integracja zasobów naukowych UE. Powodzenie projektu pomoże zarówno Litwie, jak i całej UE skuteczniej rywalizować na globalnym rynku, dostarczając bezpieczną żywność wysokiej jakości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę