Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HEALTHBASKET — Wynik w skrócie

Project ID: 501588
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Irlandia

Dostępność do opieki zdrowotnej ponad granicami

Kreowanie polityki dotyczącej przepływu pacjentów poszukujących opieki zdrowotnej poza granicami swoich krajów wymaga wiarygodnych danych i mocnej bazy umożliwiającej porównywanie sytuacji w poszczególnych państwach członkowskich. Zespół europejskich badaczy przedstawił pierwszą w historii kompleksową analizę świadczeń i związanych z nimi problemów w dziewięciu krajach UE.
Dostępność do opieki zdrowotnej ponad granicami
Aby zaspokoić potrzeby rosnącej liczby pacjentów leczących się za granicą, nie można już rozpatrywać krajowych systemów opieki w izolacji od innych państw członkowskich. Zjawisko to wysuwa na plan pierwszy między innymi problemy dotyczące rentowności krajowych systemów opieki zdrowotnej – co do której państwa członkowskie są zgodne, że nie powinna być narażona na szwank ze strony mobilności pacjentów. Do ochrony stabilności finansowej poszczególnych systemów krajowych potrzebne są dokładne informacje dotyczące oferowanych usług, sposobu ich definiowania, częstości korzystania z nich oraz ich kosztów i cen.

Zebranie takich informacji ułatwi tworzenie polityki i umożliwi lepsze zarządzanie przepływem pacjentów, pozwalając zarówno utrzymać istniejące systemy, jak i przestrzegać zasad równości, uniwersalności i dostępności usług. Z wiedzy tej skorzystają też sami pacjenci.

W tym kontekście, uczestnicy finansowanego przez UE projektu "Świadczenia zdrowotne i koszty usług w Europie" (Healthbasket) badali wyzwania natury politycznej i metodologicznej związane z mobilnością pacjentów. Partnerzy projektu koncentrowali się na koszyku świadczeń, rewidując i opracowując metodologie oceny kosztów i cen w rożnych państwach członkowskich UE.

Udało się przygotować kompleksową analizę koszyków i katalogów świadczeń w dziewięciu europejskich krajach, które wybrano jako reprezentacyjne dla różnych systemów opieki zdrowotnej w Europie. Przeprowadzone w krajach badania wykazały, że informacje dotyczące tego zagadnienia są rozproszone i nieusystematyzowane, a tym samym trudno dostępne. Aby pokonać tę przeszkodę, przy gromadzeniu danych wykorzystano wspólne ramy i terminologię, zyskując możliwość dokonywania wiarygodnych porównań.

Analiza porównawcza świadczeń zdrowotnych w krajach uczestniczących ujawniła szereg interesujących różnic, co pozwoli rozwiązać przyszłe problemy dotyczące opieki zdrowotnej w zintegrowanej Europie. Tym samym uczestnicy projektu stworzyli bazę umożliwiającą bardziej szczegółową analizę świadczeń, usług i kosztów w różnych systemach krajowych. Osiągnięcia te dają nadzieję na większą mobilność pacjentów w całej Europie, z korzyścią dla samych pacjentów, jaki krajów uczestniczących we wspólnym rynku świadczeń.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę