Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROLIGEN — Wynik w skrócie

Project ID: 36813
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Hiszpania

Zrozumienie procesów regeneracyjnych po niewydolności nerek

Czołowi europejscy naukowcy wykorzystali praktyczne technologie genomiczne do identyfikacji markerów istotnych dla regeneracji tkanki nerek po niedokrwieniu. Wyniki projektu mają posłużyć jako platforma dla nowej komórkowej strategii terapeutycznej.
Zrozumienie procesów regeneracyjnych po niewydolności nerek
Regeneracja tkanek po urazach to proces złożony, obejmujący trzy główne etapy: zapalenie, proliferację i przemodelowanie. Na pierwszym etapie makrofagi są przyciągane do miejsca urazu i poprzez złożoną sieć regulacyjną odbierają i rozprzestrzeniają sygnały, wpływając tym na proces regeneracji. Jednak zgromadzona wiedza na temat precyzyjnych mechanizmów sprzyjających leczeniu tkanek jest niewielka.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Hipoksyjna proliferacja komórek nerkowych" (Proligen) pracowano nad problematyką regeneracji tkanek w przypadku ostrej niewydolności nerek. Ściślej mówiąc, badacze biorący udział w projekcie chcieli zwiększyć endogenne zdolności regeneracyjne uszkodzonych nerek poprzez rozpoznanie genów związanych z odzyskiwaniem sprawności po takim uszkodzeniu, a także opracować podejście wspomagające proliferację. Członkowie konsorcjum przyjęli specjalną strategię, polegającą na badaniu z osobna etapów śmierci komórkowej, stanu zapalnego oraz proliferacji komórek ze zwróceniem uwagi na zależności pomiędzy nimi.

Korzystając z metod genomiki funkcjonalnej, partnerzy projektu zidentyfikowali 14 genów zaangażowanych w fazę regeneracji następującą po incydencie niedokrwiennym. Te geny zostały przebadane pod kątem informacji związanych z komórkami nerek w przedklinicznych warunkach in vitro na modelach w postaci gryzoni. Głównym osiągnięciem badań było opracowanie komórkowego podejścia leczniczego z użyciem zmodyfikowanych makrofagów o nadmiernej ekspresji lipokaliny powiązanej z żelatynazą neutrofili (NGAL) — biomarkera ostrej niewydolności nerek występującej po zabiegu chirurgicznym.

Podsumowując, wyniki projektu przyczyniły się do powiększenia zasobu wiedzy na temat procesów regeneracji nerek po hipoksji. Zidentyfikowane geny mogą znaleźć zastosowanie w strategiach leczniczych ukierunkowanych na wspomaganie proliferacji komórek nerek oraz łagodzenie skutków ostrej niewydolności nerek.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę