Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

APOTHERAPY — Wynik w skrócie

Project ID: 37344
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Grecja

Wywoływanie śmierci komórek rakowych

Zdolność przetrwania nowotworu wynika z jego zdolności do unikania śmierci apoptotycznej. W ramach europejskiej inicjatywy opracowano nowe podejście do walki z rakiem polegające na dostarczeniu cząsteczki proapoptotycznej do komórek rakowych w połączeniu z inhibitorami szlaków transdukcji sygnału antyapoptotycznego.
Wywoływanie śmierci komórek rakowych
Nieprawidłowa apoptoza stanowi jedną z głównych przyczyn rozwoju raka i jego progresji. Zdolność komórek rakowych do unikania programowanej śmierci komórki od lat intrygowała naukowców i hamowała skuteczność wielu sposobów leczenia. Działania badawcze skupiły się na objaśnieniu mechanizmów apoptozy i opracowaniu strategii selektywnego wywołania apoptozy w komórkach rakowych.

Uczestnicy finansowanej ze środków UE inicjatywy "Oparte na ligandach modalności CD40 w leczeniu guzów litych" (Apotherapy) wykorzystali podstawowe badania nad kluczowymi szlakami apoptotycznymi do stworzenia narzędzia do zwalczania raka. Dokładniej rzecz ujmując, w ramach projektu zbadano rozległą ekspresję CD40, członka rodziny receptorów TNF, w ludzkich nowotworach i opracowano oparte na ligandach modalności CD40 o wysokim potencjale leczniczym.

Apoptozę można wywołać poprzez interakcję CD40 na guzie z ligandem CD40L występującą w limfocytach T. Tego typu interakcja nasila się w obecności inhibitorów szlaku fosfoinozytolowego 3 (PI3) kinazy/akt, który jak się okazuje jest często aktywny w ludzkich nowotworach.

Partnerzy projektu Apotherapy opracowali nowych antagonistów kinazy PI3 i przeprowadzili ocenę ich działania in vitro i in vivo na wzrost i metastazę komórek rakowych. Szczególne zainteresowanie wzbudziło opracowanie nowego inhibitora PDK1 o widocznym działaniu przeciwrakowym.

Stosowalność kliniczną i wykonalność tej strategii przeciwrakowej zademonstrowano w niewielkoskalowym badaniu klinicznym na pacjentach z rakiem pęcherza. Wyniki badania utorują drogę dla przyszłych prób klinicznych fazy 1 koncepcji Apotherapy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę