Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CORPTUS — Wynik w skrócie

Project ID: 508674
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Austria

Zwiększenie dostępu pojazdów ratowniczych do tuneli

Wypadki drogowe w tunelach stwarzają szczególne trudności zespołom ratowniczym, strażakom i obywatelom poszukującym drogi ewakuacji ze względu na izolację oraz utrudniony dostęp dla pojazdów ratowniczych. Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali proste rozwiązanie tego problemu, które może ocalić setki istnień ludzkich w sytuacjach awaryjnych występujących w tunelach.
Zwiększenie dostępu pojazdów ratowniczych do tuneli
Jednym z głównych problemów wynikających z wypadków w tunelach jest niedostępność tuneli kolejowych i metra dla konwencjonalnych pojazdów drogowych (wozy strażackie, karetki pogotowia itd.) w połączeniu z bieżącym ograniczeniem umożliwiającym wjazd tylko jednego specjalnego pojazdu drogowo-szynowego w danym momencie.

Europejscy naukowcy realizujący projekt "Betonowe płyty szynowe na rzecz bezpieczeństwa w tunelach" (Corptus) mieli na celu opracowanie prostego, a przy tym eleganckiego rozwiązania tego problemu. Zaproponowana technologia obejmowała system betonowych płyt szynowych w pełni zgodnych z europejskimi i międzynarodowymi rozstawami torów, dostępny jako element modernizacyjny istniejących tuneli oprócz oczywistego zastosowania w nowych konstrukcjach oraz umożliwiający po raz pierwszy dostęp do tuneli dla konwencjonalnych pojazdów ratunkowych – i to wielu jednocześnie.

Naukowcy podjęli się oceny i zastosowania trwałych, ognioodpornych materiałów opierających się właściwemu obciążeniu i drganiom. Ponadto, kluczowe znaczenie miało ograniczenie hałasu oraz możliwości recyklacji. Oszczędności oczekiwano nie tylko dzięki recyklacji, ale także w wyniku zastosowania oszczędnych metod produkcji na dużą skalę.

Partnerzy opracowali płyty i specjalne narzędzie montażowe zgodne ze standardowymi urządzeniami stosowanymi do budowy torów i trakcji dla systemów metra.

System płytowy Corptus został pomyślnie zainstalowany w tunelu Windhofkehren, wykazując niski koszt wytworzenia i krótki czas instalacji bez konieczności wymiany istniejącego łoża żwirowego. Ponadto system może być stosowany na szybkich trasach kolejowych wspomagając bezpieczeństwo tego wysokoprzepustowego transportu kolejowego.

Oczekuje się, że powszechne wdrożenie wyników projektu Corptus ograniczy czas dotarcia pojazdów ratowniczych do na miejsce wypadku, a także usprawni udzielanie na miejscu pierwszej pomocy przed ewakuacją rannych.

Dodatkowo system może przynieść znaczne oszczędności w ramach procesu produkcji, zdolności do recyklacji, eliminacji konieczności stosowania specjalnych pojazdów drogowo-szynowych oraz ograniczenie skali specjalnych szkoleń personelu.

Dodatkowo system redukuje hałas zwiększając komfort pasażerów, oraz wykazuje potencjał do zwiększenia liczby miejsc pracy w branży wyrobów betonowych, a także w sektorze infrastruktury kolejowej i metra.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę