Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GALILEOAPP — Wynik w skrócie

Project ID: 510391
Źródło dofinansowania: FP6-AEROSPACE
Kraj: Polska

Satelity przybliżają nową Europę

Polska oraz inne nowe państwa członkowskie UE przygotowują się do wprowadzenia technologii satelitarnej umożliwiającej rozwój sektora zaawansowanych technologii za sprawą systemu nawigacji satelitarnej (GPS) i innych tego typu rozwiązań.
Satelity przybliżają nową Europę
Galileo, czyli zaawansowany europejski system nawigacji satelitarnej, umożliwił europejskim firmom wykorzystanie najnowszej technologii do różnych zastosowań opartych na systemie GPS i innych rozwiązaniach związanych z nawigacją satelitarną. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wspieranie rozwoju i wykorzystanie rozwiązań systemu Galileo w Polsce oraz innych krajach przystępujących" (Galileoapp) było wprowadzenie rozwiązań systemu Galileo w większej liczbie krajów członkowskich.

Uczestnicy projektu Galileoapp pomogli w rozwoju badań związanych z rozwiązaniami opartymi na systemie Galileo i w dostosowaniu tych rozwiązań do potrzeb rynku. Oprócz tego pomogli w sformułowaniu krajowej strategii nakierowanej na łatwiejsze wykorzystanie tego typu usług. W ramach projektu w stolicy Polski, Warszawie, przy Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk utworzono Punkt Informacyjny Galileo.

Punkt Informacyjny połączył różne podmioty zarówno z Polski, jak i spoza niej, co pomogło w wykorzystaniu polskiego potencjału w ramach europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS). Podjęto działania promujące program Galileo w kraju, zainteresowanym stronom dostarczono informacje na jego temat, spopularyzowano również wiedzę dotyczącą korzyści związanych z tą technologią.

W 2004 i 2005 r. w ramach Punktu Informacyjnego zorganizowano w Polsce wiele konferencji poświęconych tematyce nawigacji satelitarnej i systemu wspomagania satelitarnego EGNOS. Nacisk położono na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) działające w branży. Aby zacieśnić współpracę w tej dziedzinie i powtórzyć sukcesy osiągnięte w Polsce, podobne konferencje zorganizowano w Czechach i na Litwie. Dzięki temu pojawiła się ważna możliwość zbudowania sieci kontaktów w sektorze nawigacji satelitarnej, pozwoliło to również na wzbudzenie pozytywnego zainteresowania mediów tą tematyką.

Aby rozpowszechnić informacje na temat prowadzonych prac, uruchomiono stronę internetową projektu oraz utworzono bazę danych zawierającą informacje dotyczące polskich i zagranicznych instytucji planujących wspólne działania w dziedzinie GNSS. Oprócz tego wydano tematyczną książkę pt. "System nawigacyjny Galileo. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne". To wszystko pozwoli Polsce i innym nowym państwom członkowskim na skorzystanie z możliwości nawigacji satelitarnej i osiągnięcie korzyści gospodarczych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę