Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TDC-OLIVE — Wynik w skrócie

Project ID: 505524
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Hiszpania

Zielone złoto

Cenną oliwę i inne produkty z oliwek wykorzystano do wzmocnienia gospodarki Europy Południowej, z korzyścią dla innych regionów kontynentu.
Zielone złoto
Przemysł produkcji oliwek i oliwy jest ważnym filarem gospodarki rolnej Europy Południowej, który może ogromnie skorzystać na wprowadzeniu nowszych technologii i światowej dystrybucji. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Utworzenie sieci ośrodków rozpowszechnia technologii w celu optymalnego rozwoju MŚP w sektorze produkcji oliwek i oliwy" (TDC-OLIVE) było wzmocnienie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) sektora i wsparcie rozwoju tej gałęzi gospodarki rolnej.

Uczestnicy projektu TDC-OLIVE chcieli ustanowić fizyczną i wirtualną sieć ośrodków rozpowszechnia technologii (TDC) w Europie, łączącą przemysł z instytucjami badawczymi. Celem sieci było podniesienie kompetencji technicznych i zwiększenie innowacyjności technologicznej MŚP, a także promowanie produktów z oliwek w innych częściach Europy.

W tym kontekście, TDC założono w Grecji, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech, uzyskując łącznie 30 tys. odwiedzin w samym roku 2005, co oznacza cenne wsparcie dla MŚP sektora. Następnie opublikowano "Encyklopedię wyrobów z oliwek" dla MŚP, wraz z drugim wydaniem przeznaczonym dla konsumentów, a także 24 artykuły w najważniejszych czasopismach, promujące uprawę oliwek w skali światowej.

Ponadto przygotowano raport pt. "Znajomość i spożycie/ niespożywanie produktów z oliwek oraz wiedza konsumentów na temat ich pożytecznego wpływu na zdrowie". Według raportu 10% respondentów z Niemiec i ponad 50% z Wielkiej Brytanii nie było zaznajomionych z zastosowaniem i spożywaniem oliwek i oliwy. To oznacza ogromne możliwości rozwoju tego sektora.

W ramach TDC-OLIVE promowano także na różne sposoby korzyści zdrowotne wynikające ze spożywania oliwy i produktów z oliwek. Uczestnicy projektu brali udział w dziesiątkach seminariów i zorganizowali trzy konferencje w Grecji, Hiszpanii i Włoszech, poświęcone najnowszym trendom w branży.

W ramach projektu opracowano wreszcie pięć modułów szkoleniowych dla MŚP, dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), jakości żywności, spraw środowiskowych, kwestii prawnych oraz promocji i konsumpcji. Programy szkoleniowe przeprowadzone w 3 południowoeuropejskich krajach przyciągnęły ponad 500 uczestników. Wszystkie te działania mogą znacząco przyczynić się do poprawy trudnej sytuacji gospodarczej w Europie Południowej, dając reszcie kontynentu możliwość korzystania z tych cennych i zdrowych produktów naturalnych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę